Giải pháp phần mềm Lazo DMS

( 1 đánh giá ) 1316 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty cổ phần IOT Link

Giải pháp phần mềm Lazo DMS.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Giải pháp phần mềm Lazo DMS có tính năng chính, như sau:
  - Tổ chức và quản lý danh sách nhân viên
  - Quản lý danh sách địa điểm làm việc
  - Tạo lập và phân công lộ trình/khu vực làm việc
  - Theo dõi, báo cáo, thống kê
  - Tổ chức và quản lý danh sách nhân viên:
  - Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin nhân viên
  - Phân quyền cho nhân viên
  - Sơ đồ tổ chức
  - Lịch sử làm việc của nhân viên
  - Nhập dữ liệu từ file excel
  - Thông tin nhân viên đang online
  - Quản lý danh sách địa điểm làm việc
  - Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin địa điểm
  - Danh mục kiểu địa điểm (khách hàng, đại lý, khu vực hoạt động)
  - Tạo lập và phân công lộ trình/khu vực làm việc
  - Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin lộ trình
  - Hiển thị thông tin lộ trình cho thiết bị di động
  - Thêm/Xóa/Cập nhật thông tin lịch trình
  - Hiển thị thông tin lịch trình cho thiết bị di động
  - Hiển thị (vẽ) danh sách lộ trình trên map
  - Phân công lộ trình, khu vực và lịch trình làm việc cho nhân viên
  - Theo dõi, báo cáo, thống kê
  - Bản đồ theo thời gian thực
  - Báo cáo thời gian làm việc
  - Báo cáo lộ trình làm việc
  - Đánh giá từ khách hàng
  - Nhân viên báo cáo làm việc (START, CHECKIN, CHECKOUT, DONE, ...) giữa thiết bị di động và server
  - Hiển thị bản đồ trên thiết bị di động

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối

  Scroll