Phần mềm - Hệ thống hỗ trợ giám sát tham gia thị trường điện (ES-VCGM Monitoring)

( 114 đánh giá ) 2269 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

  • ES Monitoring là phần mềm cung cấp các chức năng nghiệp vụ để hỗ trợ tối đa cho mọi đối tượng người dùng bao gồm: Tự động cập nhật thông tin, thống kê tổng hợp số liệu, phân tích xu hướng, báo cáo thanh toán và quản trị. Bên cạnh đó ES- Monitoring đã được phát triển trên thiết bị di động nhằm tăng tính linh động trong việc cập nhật thông tin cho cán bộ quản lý.

    Scroll