Hệ thống các phần mềm sử dụng công nghệ mã vạch (ES-BARCODE)

( 114 đánh giá ) 1760 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

  • Các công ty điện lực hiện nay, việc thu và theo dõi nợ vẫn cong thủ công, các quầy thu đa phần chưa kê được bảng kê danh sách khách hàng cơ quan thanh toán tiền điện trong ngày do đó việc chấm nợ trên chương trình CMIS không được cập nhật thường xuyên. Thông tin thanh toán đối với khách hàng tư gia chưa được phản ánh kịp thời do vậy gây khó khăn cho việc quản lý theo dõi tiến độ thực hiện thu nợ của khách hàng. Đối với dịch vụ thanh toán điện tử sẽ có rất nhiều hình thức thu để thực hiện thanh toán mà vẫn đảm bảo an toàn, tin cậy.

    Scroll