Phần mềm - Hệ thống quản lý và khai thác số liệu công tơ đo đếm từ xa (ES-Metering)

( 113 đánh giá ) 2334 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

  • Hệ thống bao gồm các chức năng: Quản lý thông tin khách hàng, điểm đo, thiết bị đo đếm. Quản lý thông tin kết nối truyền thông. Chức năng đọc số liệu công tơ từ xa, lập lịch đọc số liệu, đọc và lưu số liệu vào cơ sở dữ liệu. Lập báo cáo quản lý vẫn hành, quản lý số liệu, giao tiếp với các hệ thống quản lý số liệu chung (CMIS, Giao nhận điện năng).

    Scroll