Phần mềm - Hệ thống hỗ trợ chào giá tối ưu (ES-VCGM Bidding)

( 113 đánh giá ) 1807 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

  • Hệ thống chào giá tối ưu ES-VCGM Bidding phục vụ các đơn vị phát điện (tổng công ty phát điện, đơn vị phát điện độc lập) chào giá bán điện trên thị trường cho nhiều loại hình nhà máy điện (nhiệt điện than, khí, thủy điện đơn hồ và bậc thang) với mục tiêu tối ưu hóa về lợi nhuận và đảm bảo các ràng buộc về kế hoạch, kỹ thuật và giới hạn của thị trường.

    Scroll