Bùi Huy Bình

( 655 đánh giá ) 3772
Địa chỉ thường trú: 86 Trần Huy Liệu, P.15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Công ty Cổ phần Giải pháp Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

   

  Mục tiêu hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng bền vững, bằng cách quản lý bền vững chuỗi giá trị thực phẩm, minh bạch hóa thông tin trong quá trình nuôi trồng, sau thu hoạch, phân phối, và điểm bán của chuỗi giá trị, thông tái hợp tác mà có lợi cho cả ngành công nghiệp và những người mà họ phục vụ.

  Phần mềm Truy xuất nguồn gốc TraceVerified

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll