Võ Thanh Hằng

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 324
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 10-06-1980
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:TS.
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  - Khởi nghiệp và Sáng tạo: - Là mentor cho các đội thi của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TpHCM cũng như các đội thi do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (HCMUT-TBI) hỗ trợ. - Có kinh nghiệm trong tổ chức và chấm các giải NCKH HS-SV cấp trường, Tp, các cuộc thi về Khởi ngiệp - Sáng tạo. - Có chứng nhận đào tạo chuyên sâu TOT2 về Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (HCMUT-TBI) tổ chức.
  - Nghiên cứu ứng dụng mô hình weetland roof trong việc xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh
  - Nghiên cứu khả năng áp dụng Sản xuất sạch hơn đối với ngành chăn nuôi heo
  - Đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
  - Hoạt động tái chế chất thải tại Tp.HCM
  - Quản lý các trạm quan trắc môi trường nước (thủy văn, nước mặt, nước ngầm) tại Tp.HCM Báo cáo hiện trạng chất lượng môi trường hằng năm tại Tp. HCM
  - Quản lý chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, thủy văn, kênh rạch) tại Tp.HCM
   
  Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  Nghiệm thu

  1.

  Evaluating the prevalence of tobacco smoking on community health in District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam/ Đánh giá ảnh hưởng của khói thuốc lá đến sức khoẻ người dân tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  2019-2020

  Tham gia

  Sinh viên


  2.

  Evaluating the potential of household solar energy use in 06 wards of Phu Nhuan district/ Đánh giá tiềm năng sử dụng năng lượng mặt trời quy mô hộ dân cư tại 06 phường quận Phú Nhuận

  2019-2020

  Tham gia

  Sinh viên


  3.

  The correlation between Dengue fever and community health by climate change at 4 areas of Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam / Đánh giá sự tác động của biến đổi khí hậu đến bệnh sốt xuất huyết và sức khỏe của người dân tại 4 khu vực của huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  2019-2020

  Tham gia

  Sinh viên


  4.

  Microfiltration kết hợp quá trình keo tụ/hấp phụ và quá trình oxi hóa bậc cao loại bỏ ô nhiễm hữu cơ vi lượng trong nước mặt

  2016-2017

  Tham gia

  Trường - Care


  5.

  Nghiên cứu loại bỏ kháng sinh trong nước thải bệnh viện bằng công nghệ màng Sponge MBR kết quá trình Ozone

  2015-2017

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở


  6.

  Phát triển phương pháp “passive Sampling” để phân tích kháng sinh trong môi trường nước

  2015-2017

  Tham gia

  ĐHQG loại B


  7.

  XỬ LÝ BÙN THẢI TỪ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN KỴ KHÍ

  2015-2016

  Tham gia

  Sinh viên


  8.

  Reduction of Antibiotics in hospital wastewater by Sponge Membrane Bioreactor

  2015-2016

  Tham gia

  Cơ sở


  9.

  Đánh giá chất lượng nước cấp sử dụng và phát triển mô hình xử lý nước cấp an toàn phù hợp cho các cơ sở y tế của TPHCM và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

  2014-2015

  Tham gia

  Trường - Care


  10.

  Nghiên cứu ứng dụng các quá trình bậc cao AOPs trong xử lý nước thải sau xử lý sinh học

  2014-2015

  Chủ nhiệm

  Trường

  x

  11.

  Nghiên ứng dụng công nghệ màng MBR kết hợp công nghệ oxy hóa bậc cao loại bỏ chất kháng sinh trong nước thải y tế

  2014-2016

  Tham gia

  ĐHQG loại B

  x

  12.

  Áp dụng công nghệ xử lý kết hợp bùn thải trong xử lý nước thải tại Việt Nam

  2014-2016

  Tham gia  13.

  Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến quá trình xâm ngập mặn một số thành phố ven biển ở một số quốc gia khu vực Đông Nam Á và đề xuất giải pháp giảm thiểu

  2013-2015

  Tham gia

  Cơ sở


  14.

  Research on the Green City through application of a wetland roof system coupled with domestic wastewater treatment

  2013-2014

  Chủ nhiệm


  x

  15.

  Xây dựng sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải một số ngành công nghiệp tại tỉnh Bình Dương

  2012-2013

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  16.

  Nghiên cứu thiết lập hệ thống quan trắc chất lượng nước tự động tại các KCX – KCN ở Tp.HCM

  2006-2007

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  17.

  Nghiên cứu xây dựng quota xả thải thích hợp trên lưu vực sông Sài Gòn – đoạn từ hồ Dầu Tiếng đến hợp lưu Nhà Bè

  2006-2007

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  18.

  Đánh giá tác động của hoạt động nuôi tôm đến chất lượng nước và thủy sinh vật của sông rạch huyện Cần Giờ Tp.HCM

  2005-2006

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  19.

  Xây dựng bản đồ hiện trạng tiếng ồn tại Tp.HCM

  2005-2006

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  20.

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nước sông Sài Gòn-Đồng Nai

  2004-2005

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  21.

  Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường cho các cơ sở thuộc da quy mô vừa và nhỏ ở TP.HCM

  2004-2005

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

  22.

  Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp TP.HCM trong giai đoạn 1995-2001. Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH thành phố thời kỳ 2002-2010

  2003-2004

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  x

   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Vo Thanh Hang, Nguyen Thi Phuong Vy. Developing solar energy in in household scale at Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam. Earth and Environmental Science - 12, (2020) -ISBN/ISSN: 652 (2021) 012007

  2.

  Hang Thanh Vo, Mai Thanh Thuy, Bui Thi Kieu Oanh, Nguyen Phuoc Dan, Dinh Quoc Tuc, Natasha Haz. ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE TO WATER SUPPLY IN HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE, VIETNAM. Development for Sustainable Global Environment and Water Resources - 7th WRE-THAI, 4th EIT-WRE and 9th AUN/SEED-Net, 494 (2017) -ISBN/ISSN: 978-616-338-079-1

  3.

  Phan Thi Hai Van,Nguyen Thanh Tin,Vo Thi Dieu Hien,Thai Minh Quan,Bui Xuan Thanh,Vo Thanh Hang,..... Nutrient removal by different plants in wetland roof systems treating domestic wastewater. Desalination and Water Treatment - 0, 1-9 (2014) -ISBN/ISSN: 1944-3994

  Tạp chí trong nước

  4.

  Vo Thanh Hang, Pham Thi Kim Tuyen. THE CURRENT SITUATION OF PESTICIDE WASTE MANAGEMENT IN AGRICULTURE IN LONG AN PROVINCE, VIETNAM. Khoa Học Công nghệ của ĐHQG - K3B, (2019) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  5.

  Son Minh Tran, Hang Thanh Vo, Lam Uy Tran Huynh, Kiet Quoc Tran, Dan Cong Bach, Linh Hoang Nguy. LAB-SCALE STUDY ON CO-DIGESTION OF KITCHEN WASTE, SLUDGE AND SEWAGE. Khoa học và Công nghệ - 54-2A, 231 (2016) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  6.

  Thai Minh Quan,Nguyen Thanh Tin,Nguyen Pham Thi Thai Ha,Đinh Le My,PhanThi Hai Van,Vo Thanh Hang,.... Study on application of Advanced Oxidation Processes on COD and Color removal in industrial secondary effluent. Vietnam Science and Technology Review - 52 (3A), 12-18 (2014) -ISBN/ISSN: 0866708X

  7.

  Võ Thanh Hằng. Enhanced acid fermentation for piggery waste by using domestic wastewater. Khoa học và Công nghệ - Tập 51 - Số 3B, 54-60 (2013) -ISBN/ISSN: 0866 708X

  Hội nghị quốc tế

  8.

  Hang T. Vo, Anh H. Le, Vy K. Le. GREEN GROWTH AND GREEN NEW DEAL: OPPORTUNITY AND CHALLENGE . The 3rd U-I Linkage Conference of Ho Chi Minh City University of Technology - Hồ Chí Minh , (2020)

  9.

  Hang-Thanh Vo and Thoa-Kim Thi Bui. The current situation of water quality in Vam Co Dong river at Ben Luc District, Long An Province. 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation - Kaohsiung , 88 (2019)

  10.

  Nguyen Thi Phuong Vy, Vu Hai Duong, Tran Minh Duc, Duong Minh Hieu, Dinh Nhat Hoang, Nguyen Huu Diem Quynh, Nguyen Huu Sang, Le Bach Thao, Nguyen Huynh Kieu Vy, Vo Thanh Hang. THE SITUATION OF SOLAR ENERGY USING IN HOUSEHOLD SCALE IN PHU NHUAN DISTRICT, HO CHI MINH CITY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment and Natural Sciences and Technologies - Ho Chi Minh , 25 (2019)

  11.

  Nguyen Thi Linh, Dang Thi Uyen Tran, Vu Hai Duong, Huynh Nguyen Huy Hoang,Le Quan Thai, Nguyen Nha Thy, Huynh Anh Thu, Vo Thanh Hang. The correlation between dengue fever and community health by climate change in Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam. The 7th HCMUT-TKU-OPU-KMITL-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry, Environment and Natural Sciences and Technologies - Ho Chi Minh , 29 (2019)

  12.

  Bui Hong HaNguyen Tan ThongTran Minh Son,Thai Huynh Chan Phuong,Le Van Tan,Ha Minh Anh,Vo Thanh Hang. Applying Anaerobic Membrane Bioreactor (ANMBR) for anaerobic co-digestion sewage with food wastes in Ho Chi Minh City, Vietnam. THE 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY - Ho Chi Minh , 52 (2017)

  13.

  Vo Thanh Hang, Nguyen Huu Vinh. Assessing the environmental protection status of pig farming activities in Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam. Environmental Protection toward Green Development - Hà Nội , 107-108 (2017)

  14.

  Hang Thanh Vo, Mai Thanh Thuy, Bui Thi Kieu Oanh,Nguyen Phuoc Dan, Dinh Quoc Tuc, Natasha Haz. ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE TO WATER SUPPLY IN HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE, VIETNAM. The 4th EIT International Conference on Water Resources Engineering - Pattaya , 119 (2017)

  15.

  Son Minh Tran, Hang Thanh Vo, Lam Uy Tran Huynh, Kiet Quoc Tran, Dan Cong Bach, Linh Hoang Nguy. LAB-SCALE STUDY ON CO-DIGESTION OF KITCHEN WASTE, SLUDGE AND SEWAGE. Greengroth-the pathway to sustainable development - Bình Dương , (2016)

  16.

  Nguyen Phuoc Dan, Vo Thanh Hang. Ứng dụng công nghệ Sewage-plus đồng xử lý chất thải sinh hoạt hữu cơ và nước thải sinh hoạt tại TPHCM. Solid waste management in Hochiminh City for sustainable resource utilization - Hồ Chí Minh , (2016)

  17.

  Nguyen Phuoc Dan, Vo Thanh Hang, Dinh Quoc Tuc, Natasha Hazarika and Vilas Nitivattanano. VULNERABILITY AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE OF BEN TRE CITY, VIETNAM. Regional Forum on Climate Change (RFCC) - Pathumthani , (2015)

  18.

  Vo Thanh Hang. The state of waste management in Ho Chi Minh City in 2007. The Symposium Programs of Waste management and Treatment Technology 2007 - Seoul , 93-105 (2007)

  19.

  Nguyen Dinh Tuan - Vo Thanh Hang. State of water quality and surface water protection strategies in Ho Chi Minh city. the 5th reserch meeting: the sustainable water management policy - Ho Chi Minh city , 13-30 (2006)

  Hội nghị trong nước

  20.

  Hang Thanh Vo, Tuyen Kim Thi Pham . The current of pesticide wastes management in agriculture in Long An Province, Vietnam. Khoa học và Công nghệ trẻ Bách Khoa 2019 - Hồ Chí Minh , 26 (2019)

  21.

  Vo Hoang Sang, Vo Thanh Hang, To Thanh Tinh. The current of municipal solid wastes management status in Ho Chi Minh City. Khoa học Công nghệ trẻ Bách Khoa 2019 - Hồ Chí Minh , 28 (2019)

  22.

  Nguyễn Thị Linh, Đặng Thị Uyên Trân, Võ Thanh Hằng. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Hội nghị Nữ Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hồ Chí Minh , 127 (2019)

  23.

  Trương Nhựt Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Phương Vy, Võ Thanh Hằng, Lâm Văn Giang. Đánh giá tiềm năng sử dụng điện năng lượng mặt trời tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Khoa học Công nghệ Trẻ Bách Khoa 2019 - Hồ Chí Minh , 12 (2019)

  24.

  Nguyễn Kỳ Phùng, Võ Thanh Hằng, Phan Thị Mỹ Hạnh, Phạm Việt Anh. Một số phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước phục vụ đánh giá chất lượng môi trường. Kết quả nghiên cứu khoa học 5 năm (2000 – 2005) – Khoa Môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM - Hồ Chí Minh , 192-202 (2005)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll