Trần Ngọc Quyển

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 2161
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Chức vụ/ Chức danh:

  • Hóa học
   Công nghệ Nano

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Định giá, đánh giá công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Tổng hợp dược dung crlotinin làm nguyên liệu cho thuốc chống ung thư (2014 - 2016)
  -Đ/c hệ hydrogel composite trên cơ sở cetritasan-pluronic nhạy cảm nhiệt kết hợp nanocurcumin ứng dụng chữa lành vết bỏng độ 3 (2017 -2018)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll