Nguyễn Thị Thương

( 283 đánh giá ) 2015
Địa chỉ thường trú: 300A – Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1988
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chức vụ/ Chức danh:

  • Hóa học
   Vật liệu và luyện kim

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Sở hữu trí tuệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Novel synthesis, Characteriazation, and Versatile Application of Multifunctional Nanomaterials Using Reversible Addition Fragmetation Chain Transfer Polymerization (tham gia)
  - Tái chế nhựa Acrylonitril-Styren-Butadien, ứng dụng trong vật liệu kỹ thuật (chủ nhiệm)
  - Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu cấu trúc nano mang từ tính Graphene-MFe2O4 (M = Co, Ni, Mn) để xử lý chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước bị ô nhiễm (tham gia)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll