Nguyễn Thị Thanh Hương

( 287 đánh giá ) 771
Địa chỉ thường trú: Nhà B, tầng 4. P.401, P.402, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên Khoa Khoa học Giáo dục

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình quản lý công, nghiệp vụ hành chính công, giám sát công việc trực tuyến, truy xuất dữ liệu học tập.
  - Tư vấn hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục.
  - Hệ thống quản lý học vụ, quản lý sinh viên, sắp xếp thời khóa biểu.
  - Giải pháp về số hoá, lưu trữ và khai phá tài liệu văn bản trong dạy học.
  - Tư vấn phát triển nguồn nhân lực: đội ngũ cán bộ quản lý, phát triển đội ngũ viên chức hành chính giáo dục.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll