Giải pháp IoT trong đo lường và kiểm toán sử dụng năng lượng CO2

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 252 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Tổ chức tiên phong về nghiên cứu và ứng dụng ĐMST để chuyển giao kiến thức và trao quyền cho các nhà đổi mới và hệ sinh thái kinh doanh. 3AI hỗ trợ phát triển & ứng dụng các giải pháp ĐMST nhằm mang đến giá trị mới, tạo ra tăng trưởng & lợi thế cạnh tranh dài hạn. 3AI theo đuổi triết lý “dân chủ hóa ĐMST” với mục tiêu mang đến cơ hội cho nhiều người tiếp cận và ứng dụng nhiều ĐMST hơn vào thực tiễn cuộc sống, quản trị và phát triển kinh doanh cho các tổ chức.
   
  Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng, sau đó xác định các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành. Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm hướng đến Net Zero, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, giảm mạnh nhiệt điện than, phát triển hợp lý nguồn điện sinh khối.
   
  3AI tận dụng đòn bẩy đổi mới sáng tạo để dẫn dắt sự thay đổi và công nghệ để tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các tổ chức, doanh nghiệp và khởi nghiệp. Thông qua tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo, 3AI mong muốn hỗ trợ các tổ chức khai thác hiệu quả kinh doanh hiện hữu, đồng thời tái tạo và khám phá tương lai với danh mục đầu tư hiệu quả, giá trị cao và ưu thế cạnh tranh bền vững. Chúng tôi ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh những tư duy, phương thức và công cụ mới nhất về đổi mới sáng tạo kết hợp với nguồn lực hợp tác và hỗ trợ quốc tế để nhằm khách hàng liên tục đổi mới, gia tăng hiệu quả và tăng tốc để nắm bắt nhanh cơ hội, sáng tạo giá trị mới và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án và phát triển kinh doanh bền vững. 
   
  Viện 3AI giới thiệu các giải pháp Iot trong đo lường và kiểm toán sử dụng năng lượng - CO2 nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể, giải pháp tòa nhà thông minh - Smart Building; nhà xưởng thông minh - Smart Factory; giải pháp chuyển đổi số nhà xưởng - Digital Transformation For Factory; cảng thông minh - Smart Port; đồng hồ thông minh không dây - Wireless Smart Meter; thành phố thông minh - Smart City…
   
  Quy trình vận hành và lắp đặt hệ thống IoT
  - Khảo sát và thiết kế hệ thống: Bước đầu tiên là khảo sát và thiết kế hệ thống. Điều này bao gồm xác định các vị trí cần lắp đặt cảm biến, xác định loại cảm biến cần sử dụng và xác định cấu trúc mạng
  truyền dẫn dữ liệu
  - Lắp đặt hệ thống: bao gồm lắp đặt các cảm biến tại các vị trí đã xác định, lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền dẫn dữ liệu
  - Khởi động vận hành và kiểm tra hệ thống: kiểm tra kết nối giữa các thiết bị, kiểm tra hoạt động của các cảm biến và kiểm tra khả năng truyền dữ liệu của hệ thống.
  - Vận hành hệ thống: bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo
  - Nghiệm thu chuyển giao hệ thống
   

  Scroll