Nguyễn Thị Đào

( 279 đánh giá ) 2057
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1944
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:TS.
Cơ quan công tác:Công ty TNHH Thương mại Nguyên Nông
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học
   Dược học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Sản xuất phân trùn quế (2005-nay)
  -Đất sinh học (2005-nay)
  -Trồng rau hữu cơ chế phẩm vi sinh (2000-nay)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll