Model 491 Prep Cell and Mini Prep Cell

( 227 đánh giá ) 2000 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Phân đoạn dựa trên kích thước (khối lượng phân tử) là một chiến lược cô mẫu hiệu quả cho nghiên cứu protein và tiến hành các biến đổi sau dịch mã. Bộ thiết bị Model 491 Prep Cell và Mini Prep Cell giúp phân tách các phân tử sinh học nhanh chóng, hiệu quả bằng phương pháp điện di ly giải liên tục. Mẫu di chuyển theo điện tích thông qua chất nền dạng gel giúp phân tách thành các băng có hình tròn. Mỗi băng di chuyển ra khỏi đáu của gel một cách độc lập và được thu nhận như các phân đoạn lỏng riêng biệt để phục vụ cho các phân tích và định tính về sau.
   
  Model 491 Prep Cell và Mini Prep Cell:
  - Cho phép phân tách protein chỉ khác nhau 2% về mặt kích thước.
  - Có thể phân chia đến 500mg protein tổng
  - Dùng cho những quy trình phân nhỏ thành phần trong hỗn hợp để điện di 2-D hoặc tinh sạch về sau
  - Model 491 Prep Cell có khả năng thao tác 1-500mg/ 0.5-15mL mẫu. Mini Prep Cell thao tác được 0.5-1000 ug/50-500 uL mẫu.

  Scroll