Nguyễn Quốc Cường

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 626
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 04-04-1988
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Đề tài khoa học
   
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Sử dụng chất xơ từ ngũ cốc trong sản xuất bánh quy giàu chất xơ: Nghiên cứu sự thay đổi thuộc tính cảm quan và mối tương quan tới mức độ ưa thích của người tiêu dùng2019-2020Chủ nhiệmTrườngx
  2.Nghiên cứu sản xuất bột hòa tan giàu polyphenol từ trà tươi và ứng dụng chế biến 1 số sản phẩm thực phẩm2013-2014Tham giaĐHQG loại Cx
  3.Sản xuất bột màu hòa tan từ quả dành dành (Gardenia jasminoides Ellis)2012-2013Tham giaTrườngx
  4.Ứng dụng kỹ thuật membrane trong cô đặc dịch trích từ trà để sản xuất trà hòa tan2012-2013Tham giaTrườngx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Quoc Cuong Nguyen, Paula Varela. Identifying temporal drivers of liking and satiation based on temporal sensory descriptions and consumer ratings. Food Quality and Preference - 89, 104143 (2021) -ISBN/ISSN: 0950-3293
  2.Le Nguyen Doan, D.; Nguyen, Q.C.; Marini, F.; Biancolillo, A.. Authentication of Rice (Oryza sativa L.) Using Near Infrared Spectroscopy Combined with Different Chemometric Classification Strategies. Applied Sciences - 11(1), 362 (2021) -ISBN/ISSN: 2076-3417
  3.Paula Varela, Ana Carolina Mosca, Quoc Cuong Nguyen, Jean A. McEwan, Ingunn Berget. Individual differences underlying food intake and liking in semisolid foods. Food Quality and Preference - 87, 104023 (2021) -ISBN/ISSN: 0950-3293
  4.Quoc Cuong Nguyen, Kristian Hovde Liland, Oliver Tomic, Amparo Tarrega, Paula Varela, Tormod Næs. SO-PLS as an alternative approach for handling multi-dimensionality in modelling different aspects of consumer expectations. Food Research International - 133, 109189 (2020) -ISBN/ISSN: 0963-9969
  5.Quoc Cuong Nguyen, Tormod Næs, Trygve Almøy, Paula Varela. Portion size selection as related to product and consumer characteristics studied by PLS path modelling. Food Quality and Preference - 79, 103613 (2020) -ISBN/ISSN: 0950-3293
  6.Amparo Gamero, Quoc Cuong Nguyen, Paula Varela, Susana Fiszman, Amparo Tarrega. Potential Impact of Oat Ingredient Type on Oral Fragmentation of Biscuits and Oro-Digestibility of Starch - An In Vitro Approach. Foods - 8(5), 148 (2019) -ISBN/ISSN: 2304-8158
  7.Quoc Cuong Nguyen, Tormod Næs, Paula Varela. When the choice of the temporal method does make a difference: TCATA, TDS and TDS by modality for characterizing semi-solid foods. Food Quality and Preference - 66, 95-106 (2018) -ISBN/ISSN: 0950-3293
  8.Quoc Cuong Nguyen, Marte Berg Wahlgren, Valérie L. Almli, Paula Varela. Understanding the role of dynamic texture perception in consumers’ expectations of satiety and satiation. A case study on barley bread. Food Quality and Preference - 62, 218-226 (2017) -ISBN/ISSN: 0950-3293
  9.Dat Quoc Lai, Thu Ha Thi Nguyen and Cuong Quoc Nguyen. Application of reverse osmosis for concentration of the extraction from wasted fresh tea leaves in green tea processing. Journal of Food Process Engineering - -, - (2015) -ISBN/ISSN:
  Tạp chí trong nước
  10.Nguyen Quoc Cuong, Le Minh Tam, Nguyen Ba Thanh, Nguyen Hoang Dung. Emotions of quality: a case study on beer products. Science and Technology Development Journal - 17, 92-99 (2014) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  Hội nghị quốc tế
  11.Paula Varela, Ana Carolina Mosca, Quoc Cuong Nguyen, Anne Hasted, Jean A. McEwan, Ingunn Berget. Intake Mapping: understanding individual differences underlying food intake and liking, based on static and dynamic sensory description. The 6th International Conference on Food Oral Processing (FOP 2021) - Valencia , (2021)
  12.Quoc Cuong Nguyen, Paula Varela. A novel approach to identify temporal drivers of liking based on functional data analysis and non-additive model. The 14th Pangborn Sensory Science Symposium (Pangborn 2021) - Vancouver , (2021)
  13.Quoc Cuong Nguyen, Ingunn Berget, Ana Carolina Mosca, Paula Varela. A novel approach to investigate influence of dynamic sensory perception on food intake and liking. The 6th International Conference on Food Oral Processing (FOP 2021) - Valencia , (2021)
  14.Quoc Cuong Nguyen, Ingunn Berget, Giorgio Russolillo, Paula Varela. Segmenting consumers according to both consumer perception and prefernces using 2-step clustering approach. The 15th Conference of the Sensometric Society (Sensometrics 2020) - Virtual conference , (2020)
  15.Quoc Cuong Nguyen, Paula Varela. Identifying temporal drivers based on temporal sensory descriptions and overall consumer expectations. The 15th Conference of the Sensometric Society (Sensometrics 2020) - Virtual conference , (2020)
  16.Paula Varela, Ana Carolina Mosca, Quoc Cuong Nguyen, Anne Hasted, Jean A. McEwan, Ingunn Berget. Individual differences underlying satiation, food intake, and liking in semisolid foods. The 13th Pangborn Sensory Science Symposium (Pangborn 2019) - Edinburgh , (2019)
  17.A. Gamero, A. Rizo, Q.C. Nguyen, P. Varela, A. Tarrega. Impact of structure on in-vitro fragmentation and starch hydrolysis of oat biscuits. The 6th International Conference on Food Digestion - Granada , (2019)
  18.Quoc Cuong Nguyen, Tormod Næs, Paula Varela. Investigating the influence of different mouth behaviour on expectations of satiation and satiety. The 8th European Conference on Sensory and Consumer Research (EuroSense 2018) - Verona , (2018)
  19.Quoc Cuong Nguyen, Tormod Næs, Paula Varela. Main factors influencing portion-size selection using PLS Path Modelling approach. The 14th Conference of the Sensometric Society (Sensometrics 2018) - Montevideo , (2018)
  20.Quoc Cuong Nguyen, Hilde Kraggerud, Tormod Næs, Paula Varela. The potential of temporal methods for characterizing the dynamic sensory profile of semi-solid foods. When does running TCATA or TDS make a difference. The 12th Pangborn Sensory Science Symposium (Pangborn 2017) - Providence RI , (2017)
  21.Nguyen Quoc Cuong, Trinh Thanh Tam and Dong Thi Anh Dao. Extraction of protein and soluble fibre from the edible mushroom Auricularia auricula-judae. 18th Regional Symposium on Chemical Engineering - Ho Chi Minh City , (2011)
  Hội nghị trong nước
  22.Trịnh Thanh Tâm, Nguyễn Quốc Cường, Từ Phan Nam Phương và Đống Thị Anh Đào. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sấy đối lưu đến thành phần dinh dưỡng của bột nấm mèo Auricularia auricula-judae. Quản Lý Chất Lượng và An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - QMFS 2011 - Hà Nội , (2011)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll