Nguyễn Đặng An Long

( 2007 đánh giá ) 647
Địa chỉ thường trú: 33 Đ. Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Phó hiệu trưởng

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Tư vấn chuyển đổi số công tác quản lý, giảng dạy và học tập cấp giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.
  - Tư vấn đào tạo trực tuyến, xây dựng thư viện số, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trong nhà trường.
  - Giải pháp ERP chuyển đổi số, quản lý giáo dục toàn diện cho các cấp.
  - Giải pháp hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll