Tập đoàn Tokyo Seimitsu Nhật Bản

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 2364
Địa chỉ : 2968-2, Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8515, Nhật Bản
Điện thoại : 84(24)3941-3309
Fax : 84(24)3941-3310
Người đại diện :
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • -Chúng tôi phát triển công việc kinh doanh theo hai lĩnh vực chính: sản xuất chất bán dẫn và hệ thống đo lường chính xác.
  -Triết lý của chúng tôi là tạo sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc tạo ra nguyên tắc các bên cùng có lợi, những mối quan hệ với tất cả các bên liên quan - khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông và nhân viên.

 • SẢN PHẨM
 • -Thiết bị sản xuất chất bán dẫn
  -Thiết bị đo lường chính xác

   

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll