Phần mềm đo bề mặt cong có hình dạng tự do HOLOS

( 1 đánh giá ) 929 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Tập đoàn Tokyo Seimitsu Nhật Bản

Holos cho phép đo và so sánh các bề mặt hình dạng tự do bao gồm mẫu CAD và các định dạng bản vẽ khác. Chức năng phù hợp 3D nhất giúp bạn có thể cấu hình các thiết lập của hệ thống tọa độ. Bổ sung chức năng số hóa cho phép số hóa các bề mặt cong có hình dạng tự do chưa được biết đến. HOLOS-NT bao gồm bốn mô-đun có thể được kết hợp để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.

 • HOLOS-NT bao gồm bốn mô-đun có thể được kết hợp để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.

  Đèn HOLOS
  -Đo bề mặt cong có hình dạng tự do loại đơn giản
  -Còn hỗ trợ chế độ đo thủ công
  -Canh chỉnh bằng cách sử dụng bề mặt cong có hình dạng tự do
  -Tạo chương trình đo dựa trên đồ họa
  -Kết quả đo có sẵn
  -Hiển thị đồ họa kết quả đo
  -Đánh giá hiển thị sơ đồ phân loại theo màu (chỉ khi sử dụng Đèn plus)
  HOLOS Mở rộng
  -Đo bề mặt cong có hình dạng tự do loại phức tạp
  -Tạo chương trình đo nhanh
  -Lợi thế của tự động hóa
  -Hệ thống mở để tự do chia sẻ dữ liệu
  -So sánh mô hình yếu tố tổng hợp
  -Đo kiểu quét
  -Đánh giá hiển thị sơ đồ phân loại theo màu
  HOLOS Geo
  -Đo yếu tố hình học tiêu chuẩn
  -Đo bằng chức năng hỗ trợ
  HOLOS Số hóa
  -Số hóa bằng chế độ điểm đối điểm và quét
  -Xuất mô hình đo bằng dữ liệu VDA và IGES
  -Tính toán đường quét tự động trong một phạm vi nhất định
   
  HOLOS Module Configuration Benefits of using HOLOS 

  Scroll