Hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín

( 0 đánh giá ) 1187 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: NguyenVanKinh

Số bằng/Số đơn: 30290

Ngày cấp bằng/Ngày chấp nhận đơn: 29/10/2021

  • Hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín bao gồm:
    - Nguồn cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi và thích ứng với biến đổi khí hậu;
    - Bộ phận phận trồng trọt và chăn nuôi khép kín để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường;
    - Bộ phận chế biến nông sản để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
    Nhờ đó, có thể chủ động tích trữ nguồn nước, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất; nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm của nền nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường; tạo nguồn nguyên liệu hàng hóa ổn định cho chế biến nông sản, tăng sức cạnh tranh, ngăn ngừa tình trạng được mùa mất giá, sản xuất bấp bênh không ổn định, mở đường cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nông nghiệp.
  • Scroll