Trần Văn Hai

( 706 đánh giá ) 2069
Địa chỉ thường trú: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Ngày sinh: 1973
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS
Cơ quan công tác:ĐH Cần Thơ
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên cao cấp

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

   

  Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
  Xuất bản tiếng Anh
  1. Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, Châu Nguyễn Quốc Khánh, THI-HIEN NGUYEN. 2020. BIOLOGY, MORPHOLOGY AND DAMAGE OF THE LESSER COCONUT WEEVIL, DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN SOUTHERN VIETNAM. BIODIVERSITAS. 21. 4686-4694. (Đã xuất bản)
  2. Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, , Lê Văn Vàng, Dương Kều Hạnh. 2018. EFFECTIVENESS OF GREEN MUSCARDINE FUNGUS METARHIZIUM ANISOPLIAE AND SOME INSECTICIDES ON LESSER COCONUT WEEVIL DIOCALANDRA FRUMENTI FABRICIUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 1-7. (Đã xuất bản)
  Xuất bản tiếng Việt
  1. Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai, Lê Thị Ngọc Xuân, Trương Thành Nhân, Trương Thành Đức. 2020. HIỆU QUẢ CỦA CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS THURINGIENSIS VAR. AIZAWAI TRONG PHÒNG TRỪ SÂU XANH DA LÁNG SPODOPTERA EXIGUA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GÂY HẠI HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM) Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. bao ve thuc vat. 286. 3-8. (Đã xuất bản)
  2. Trịnh Thị Xuân, Trần Văn Hai, Trương Thanh Xuân Liên, Từ Ngọc Thiện. 2020. HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG VIRUS SPODOPTERA LITURA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS ĐỐI VỚI SÂU KHOANG, SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM. hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10 ngày 22-23 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. . 605-616. (Đã xuất bản)
  3. Nguyễn Hồng Ửng, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng, . 2016. TÌNH HÌNH GÂY HẠI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA BỌ VÒI VOI DIOCALANDRA FRUMENTI (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) HẠI DỪA TẠI TỈNH TRÀ VINH. Bảo Vệ Thực Vật. 5. 36-43. (Đã xuất bản)
  4. Lê Thị Ngọc Xuân, Trần Văn Hai, , Lương Thị Hoàng Dung, Douangvilavanh Keomanivone. 2016. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG NẤM NOMURAEA RILEYI (FARLOW) SAMSON KÝ SINH CÔN TRÙNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 70-78. (Đã xuất bản)
  5. Huỳnh Hữu Đức, Trần Văn Hai. 2016. XÁC ĐỊNH LOÀI, ĐẶC DIỂM SINH HỌC VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRỪ SÙNG KHOAI LANG (CYLAS FORMICARIUS FABRICIUS) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÁC CHỦNG NẤM BEAUVERIA KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI PHÂN LẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 36-46. (Đã xuất bản)
  6. Phạm Kim Sơn, Trần Văn Hai, Lê Văn Vàng. 2016. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA NẤM KÝ SINH ĐỐI VỚI THÀNH TRÙNG SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FABR. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 31-37. (Đã xuất bản)
  7. , Trương Thanh Xuân Liên, Trần Văn Hai. 2016. SO SÁNH THỨC ĂN NHÂN TẠO VÀ LÁ HÀNH LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA SÂU XANH DA LÁNG SPODOPTERA EXIGUA HUBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 226-232. (Đã xuất bản)
  8. , Trương Thanh Xuân Liên, Dương Thị Thu Nhi, Trần Văn Hai. 2016. PHÂN LẬP VI RÚT SENPV TỪ SÂU XANH DA LÁNG (SPODOPTERA EXIGUA HÜBER) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 233-240. (Đã xuất bản)
  9. Trần Thị Tho, Trần Văn Hai, . 2014. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG NẤM TÍM PAECILOMYCES JAVANICUS KÝ SINH RỆP SÁP GIẢ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 105-112. (Đã xuất bản)
  10. Trần Văn Hai, . 2012. XÁC ĐỊNH LOÀI CỦA NẤM METARHIZIUM KÝ SINH CÔN TRÙNG GÂY HẠI …. CAAB 2012. 1. 375. (Đã xuất bản)
  11. Lê Hữu Phước, Trần Văn Hai. 2011. ĐỊNH DANH MỘT SỐ CHỦNG NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG TỪ HAI LOÀI NẤM METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN, BEAUVERIA BASSIANA VUILLEMIN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 212-218. (Đã xuất bản)
  12. Phạm Kim Sơn, , TRAN HONG CUC, Trần Văn Hai. 2010. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRỪ BỆNH CÂY LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHỦNG NẤM KÍ SINH TRÊN CÔN TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN-VITRO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
  13. Trần Văn Hai, Phạm Kim Sơn, . 2009. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SÂU XẾP LÁ ĐẬU PHỘNG ARCHIPS MICACERANA WALKER VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM XANH METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN ĐỐI DỊCH HẠI NÀY TẠI TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 54-62. (Đã xuất bản)
  14. Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Văn Hai, Trần Thị Ba, . 2009. THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH (IPM) CHO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 41-53. (Đã xuất bản)
  15. Trần Văn Hai, Phạm Kim Sơn, . 2009. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA SÙNG ĐẤT LEPIDIOTA COCHINCHINAE BRENSKE HẠI RỄ ĐẬU PHỘNG & BẮP VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM XANH METARHIZIUM ANISOPLIAE SOROKIN, NẤM TRẮNG BEAUVERIA BASSIANA VUILLEMIN ĐỐI VỚI DỊCH HẠI NÀY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 63-70. (Đã xuất bản)
  16. Trần Văn Hai, Trần Văn Trưa, Trần Văn Mi. 2008. ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG HẠI KHO BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 92-100. (Đã xuất bản)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll