Phạm Thị Minh Tâm

( 506 đánh giá ) 2697
Địa chỉ thường trú: 6 QL1A, Khu Phó 1, Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1959
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS
Cơ quan công tác:Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn sử dụng chế phẩm vi sinh làm phân hữu cơ vi sinh; sử dụng chế phẩm vi sinh cho cây trồng; sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây trồng

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll