Sáng chế Tháp sinh học (BIoTower(TM)) vạn vật kết nối (IoT)

( 0 đánh giá ) 2778 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: TDTU.TECHPORT

Số bằng/Số đơn: US 10,865,155 B1

Ngày cấp bằng/Ngày chấp nhận đơn: 01/01/1900

  • Tháp sinh học (BIoTower(TM)) vạn vật kết nối (IoT) dùng cho việc tái chế thức ăn thừa thành dinh dưỡng cho cây, bao gồm tháp đa tầng được tạo thành bởi các khay không đáy xếp chồng lên nhau; các khay chứa đất và giun đất để chứa và xử lý thức ăn thừa thành dinh dưỡng cho cây trồng. Hệ thống tưới vạn vật kết nối (IoT) được thiết kế để duy trì môi trường nhiệt độ độ ẩm cho đất và cây trồng.
     
    http://techport.vn/uploads/2021/3-3/TDTU031.JPG
  • Scroll