Hóa chất ứng dụng trong sinh học

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 436 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Cầu Vồng

- Hoá chất cơ bản
 • Hoá phân tích hữu cơ
 • Hoá phân tích vô cơ
 • Dung môi
 • Hoá dược
- Dung dịch chuẩn vô cơ
 • Dung dịch chuẩn ICP
 • Dung dịch chuẩn tử đơn AA
 • Axit & Thuốc thử cho ICP & AA
 • Dung dịch chuẩn IC (Ion Chromatography)
- Dung dịch chuẩn chuẩn hữu cơ
 • Dung dịch chuẩn đơn
 • Dung dịch chuẩn NEAT
 • Dung dịch chuẩn đa
 • Thuốc thử & dung môi phân tích hữu cơ
- Dung dịch chuẩn ứng dụng trong dầu mỏ, thực phẩm & sinh học diesel

Scroll