Huỳnh Thư

( 1993 đánh giá ) 2783
Địa chỉ thường trú: Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Ngày sinh: 1987
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll