Giải pháp canh tác toàn diện trong nhà kính Top Greenhouses

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 772 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Phòng Kinh tế & Thương mại - Đại sứ quán Israel

là một giải pháp tổng thể gồm nhiều các hệ thống làm việc cùng nhau trong nhà kính như hệ thống tưới tiêu, hệ thống thông gió và sưởi ấm, bàn và giàn, chất trồng và thùng chứa, được tối ưu hóa các phương pháp tăng trưởng tùy theo giống cây trồng.

 • Top Greenhouses sử dụng các giải pháp mới nhất trong nông nghiệp công nghệ cao để hỗ trợ nông hộ tối đa hóa từng chu kỳ trồng trọt, cung cấp sản phẩm chất lượng cao hơn và thu được giá cao hơn cho cây trồng. Điều kiện canh tác được thiết kế tùy theo các điều kiện khí hậu và môi trường nhằm có thể tạo ra một vụ mùa khỏe mạnh và mang lại lợi nhuận.
   
  Bằng cách thiết kế các dự án chìa khóa trao tay phù hợp với từng nông hộ, Top Greenhouses mang đến những cấu trúc và hệ thống tiết kiệm, hiệu quả nhất, phù hợp với điều kiện môi trường địa phương, nguồn nước sẵn có và phân bổ chi phí hợp lý theo mô hình phát triển nhà kính, nhằm canh tác trong điều kiện tối ưu với bằng các nguồn năng lượng thay thế, nước tái chế… cùng những thiết bị liên quan.

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • Hệ thống nhà kính của Top Greenhouses không chỉ là một khung bao phủ bằng polyethylene, polycarbonate hoặc lưới. Đó là một giải pháp tổng thể gồm nhiều các hệ thống làm việc cùng nhau trong nhà kính như hệ thống tưới tiêu, hệ thống thông gió và sưởi ấm, bàn và giàn, ánh sáng, chất trồng và thùng chứa, lớp phủ mặt đất và thậm chí cả hệ thống thủy canh. Khi hoàn thành việc lắp dựng và cài đặt hệ thống, nông hộ có thể tiến hành canh tác ngay.
   
  Hệ thống nhà kính hoàn toàn phù hợp với những nông hộ đang chuyển từ canh tác ruộng mở sang canh tác trong nhà kính và những người muốn tìm kiếm các giải pháp mới, chất lượng hàng đầu, hiệu quả về chi phí. Hoặc hơn thế, là bắt tay cùng doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư ở địa phương để chuyển đổi khu vực trồng trọt phù hợp, tùy theo mục tiêu, ngân sách, nguồn lực của khách hàng, giải pháp công nghệ…

  Scroll