Công nghê tách chiết cột silica – Bộ kit TopPURE Fluid Viral Extraction

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 408 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Giải pháp y sinh ABT

TopPURE® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT được thiết kế với quy trình ly trích đơn giản và nhanh từ mẫu tế bào nuôi cấy và vi khuẩn, huyễn dịch, mẫu bề mặt, dịch cơ thể. Bộ kit sử dụng công nghệ màng cột silica để thu nhận DNA và loại bỏ các tạp chất trong mẫu. Quy trình không sử dụng các hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform và có thể hoàn thành trong 30 phút. DNA tinh sạch có thể được ứng dụng trong các thí nghiệm: Real-time PCR, giải trình tự, southern blot, SNP.

 • ƯU ĐIỂM CN/TB
 • Mẫu đầu vào đa dạng: tế bào nuôi cấy và vi khuẩn, huyễn dịch, mẫu bề mặt, dịch cơ thể.
  Thu nhận trong 30 phút
  Hiệu suất cao
  Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.0.
  Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit.

  Scroll