Modun lắp đặt rau thông minh tại nhà kết hợp Smartphone

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 35 lượt xem
Giá tham khảo : 16,000,000 VND

Nhà cung ứng: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim

Hệ thống bao gồm:
  • Bộ châm dinh dưỡng IOT
  • App điều khiển
  • Dinh dưỡng chuẩn USDA
  • Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm
  • Thiết bị đèn giả lập ánh sáng mặt trời

Scroll