Trần Lệ Thu

( 283 đánh giá ) 2056
Địa chỉ thường trú: Phòng 12.05 Thái An 1, No 45 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1975
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Văn phòng đại diện Juran Technology tại Việt Nam
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Công nghệ thực phẩm
   Thuỷ sản

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Tư vấn chuyển giao công nghệ về chế biến, bảo quản sau thu hoạch rau, củ, quả, công nghệ sấy
  Tư vấn thiết bị máy móc, dây chuyền, lắp đặt nhà máy thực phẩm

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll