Tạ Quốc Tuấn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 887
Địa chỉ thường trú: Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam
Ngày sinh: 1957
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam
Chức vụ/ Chức danh:

  • Trồng trọt
   Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll