Phạm Hoàng Anh

★★★★☆ ( 1 đánh giá ) 89
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1982
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Phòng thí nghiệm vi mạch RENESAS - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Kỹ thuật Máy tính (Thiết kế, Hệ thống nhúng).
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:  
  Tham gia đề tài "Hướng đến kiểm định hình thức lưới điện thông minh tại Việt Nam", nghiệm thu năm 2020-2022.
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  Nghiệm thu

  1.

  Ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An

  2019-2020

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  x

  2.

  Giải pháp truy xuất nguồn gốc trái cây tại Việt Nam sử dụng công nghệ Blockchain

  2018-2020

  Chủ nhiệm

  Trường

  x

  3.

  Dạy học Internet of Things (IoT) theo phương pháp tích cực

  2016-2016

  Tham gia

  Trường - Đặt hàng

  x

  4.

  Thiết kế móc khóa thông minh dựa trên nền tảng công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE)

  2016-2016

  Chủ nhiệm

  Sinh viên

  x

   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Cong T. Nguyen, Diep Nguyen, Hoang Thai Dinh, Hoang-Anh Pham, Nguyen Huynh-Tuong, Yong Xiao, Eryk Dutkiewicz. BlockRoam: Blockchain-based Roaming Management System for Future Mobile Networks. IEEE Transactions on Mobile Computing - 2021, (2021) -ISBN/ISSN: 1558-0660

  2.

  Minh-Quan Viet Bui, Duc Tuan Ngo, Hoang-Anh Pham, and Duc Dung Nguyen. GAC3D: improving monocular 3D object detection with ground-guide model and adaptive convolution. PeerJ Computer Science - 7:e686, 1-30 (2021) -ISBN/ISSN: 2376-5992

  3.

  Duc N.M. Nguyen, Duc M. Tran, Thanh-Sang Tran and Hoang-Anh Pham. An Adaptive Weighting Mechanism for Reynolds Rules-based Flocking Control Scheme. PeerJ Computer Science - 7:e388, 1-18 (2021) -ISBN/ISSN: 2376-5992

  4.

  Truc D.T Nguyen, Thanh-Van Le, Hoang-Anh Pham. Novel Store-Carry-Forward Scheme for Message Dissemination in Vehicular Ad-hoc Networks. ICT-Express (ESCI, Scopus) - Volume 3, Issue 4, pp. 193-198 (2017) -ISBN/ISSN: 2405-9595

  5.

  Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee. "RSAFE: A Robust Software-based Fault-Tolerant Schemes for Large-scale Ethernet Networks". Journal of Information Science and Engineering - Vol. 31, No. 2, 399-413 (2015) -ISBN/ISSN: 1016-2364

  6.

  Ibraheem Raed Altaha, Jong Myung Rhee, and Hoang-Anh Pham. Improvement of High-availability Seamless Redundancy (HSR) Unicast Traffic Performance Using Enhanced Port Locking (EPL) Approach. IEICE Transaction on Information and Systems - Vol.E98-D, No. 9, pp. 1646-1656 (2015) -ISBN/ISSN: 1745-1361

  7.

  Dong Ho Lee, You-Ze Cho, Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee, and Yeonseung Ryu . "SAFE: A Scalable Autonomous Fault-tolerant Ethernet Scheme for Large-scale Star Network". IEICE Transaction on Communications - Vol.E95-B, No.10, pp.3158-3167 (2012) -ISBN/ISSN: 1745-1345

  8.

  Hoang-Anh Pham, Dae Hoo Lee, and Jong Myung Rhee. “A Flexible Methodology of Performance Evaluation for Fault-Tolerant Ethernet Implementation Approaches” . Communications in Computer and Information Science, Springer Berlin Heidelberg - Vol. 257, pp. 21-25 (2011) -ISBN/ISSN: 1865-0929

  9.

  Se Mog Kim, Yun Min Ko, Han Seok Choi, Jun Huyn Min, Hoang-Anh Pham, and Jong Muyng Rhee. "A Comparison of Fault Tolerant Ethernet Implementation Approaches". Journal of the Korea Institute of Information Electronic Communication Technology - Vol. 1, No. 2, pp. 17-26 (2008) -ISBN/ISSN: 2005-081X

  Tạp chí trong nước

  10.

  Hoai-Nam Nguyen, Minh-Thinh Le, Duc-Hiep Nguyen, Thanh-Van Le, Nguyen Huynh-Tuong, Hoang-Anh Pham   . Towards a blockchain-based framework for traceability in compliance with GS1. Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology (STDJ-ET) - 3(SI1), SI10-SI16 (2020) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  11.

  Quoc-Cuong Pham, Thien–Nga Nguyen–Vu, Anh–Vu Dinh–Duc, and Hoang-Anh Pham. "Placement and Routing Algorithms for Asynchronous Logic Circuits". Special Issue of the Science and Technology Development Journal - Vol. 10, pp. 79-87 (2007) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  Hội nghị quốc tế

  12.

  Cong T. Nguyen, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang, Hoang-Anh Pham, Nguyen Huynh-Tuong and Eryk Dutkiewicz. Blockchain-based Secure Platform for Coalition Loyalty Programs Management. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (IEEE WCNC) - Nanjing , 1-6 (2021)

  13.

  Dinh-Tien Tran, Viet-Khoa Nguyen, Ngoc-Thien Nhan, Duc-Hiep Nguyen, Hoang-Anh Pham. A Low-Cost High-Accuracy Thermal Camera Using Off-the-shelf Hardware Devices. The 9th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2021), IEEE - Yogyakarta , (2021)

  14.

  Duc-Hiep Nguyen, Nguyen Huynh Tuong, Hoang-Anh Pham. Blockchain-based Farming Activities Tracker for Enhancing Trust in the Community Supported Agriculture Model. The 11th International Conference on ICT Convergence (ICTC), IEEE - Jeju Island , 752-755 (2020)

  15.

  Duc-Tuan Ngo, Hoang-Anh Pham. Towards a Framework for SLAM Performance Investigation on Mobile Robots. The 11th International Conference on ICT Convergence (ICTC), IEEE - Jeju Island , 110-115 (2020)

  16.

  Cong T. Nguyen, Diep N. Nguyen, Dinh Thai Hoang, Hoang-Anh Pham, Nguyen Huynh-Tuong and Eryk Dutkiewicz. Blockchain and Stackelberg Game Model for Roaming Fraud Prevention and Profit Maximization. IEEE Wireless Communications and Networking Conference (IEEE WCNC) - Seoul , 1-6 (2020)

  17.

  Hoang-Anh Pham, Quang-Thien-Tri Nguyen, Thanh-Van Le. An Improved Weighted K-Nearest Neighbors Algorithm for High Accuracy in Indoor Localization. The 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), IEEE - Ho Chi Minh , 24-27 (2019)

  18.

  Hoang-Anh Pham, Trung-Kien Le, Thi-Ngoc-My Pham, Hoai-Quoc-Trung Nguyen and Thanh Van Le. Enhanced Security of IoT Data Sharing Management by Smart Contracts and Blockchain. The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), IEEE - Ho Chi Minh , 398-403 (2019)

  19.

  Duy-Minh Nguyen, Quang-Huan Luu, Nguyen Huynh Tuong and Hoang-Anh Pham. MB-PBA: Leveraging Merkle Tree and Blockchain to Enhance User Profile-based Authentication in E-Learning Systems. The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), IEEE - Ho Chi Minh , 392-397 (2019)

  20.

  Duc-Hiep Nguyen, Dinh-Nghia Nguyen-Duc, Nguyen Huynh-Tuong, Hoang-Anh Pham. CVSS: A Blockchainized Certificate Verifying Support System. The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT) - Da Nang , 436-4422 (2018)

  21.

  Trung-Truc Nguyen-Dinh, Hoang-Anh Pham, My. T. Thai. Leveraging Blockchain to Enhance Data Privacy in IoT-based Applications. International Conference on Computational Social Networks (CSoNet), Springer - Shanghai , 211–221 (2018)

  22.

  Trung-Truc Nguyen-Dinh, Trung-Tin Huynh, Hoang-Anh Pham. An Improved Human Activity Recognition by Using Genetic Algorithm to Optimize Feature Vector. The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) - Ho Chi Minh , 123-128 (2018)

  23.

  Long-Phuoc Ton, Lam-Son Le, Hoang-Anh Pham, Bo Dao. Monitoring IoT Objects in Wearable Applications: an Alloy-Based Approach. The 12th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) - Ho Chi Minh , (2018)

  24.

  Trong-Nhan Le, Tran-Huu-Nguyen Nguyen, Tan-Phuong Vo, The-Duy Phan-Dinh, Hoang-Anh Pham. Penalty Shutdown Mitigation in Wireless SensorNetworks Powered by Ambient Energy. International Conference on Computational Social Networks (CSoNet), Springer - Shanghai , 368–379 (2018)

  25.

  Long-Phuoc Ton, Hoang-Anh Pham, Bo Dao. Software Abstraction for Casual Games Using Temporal Model: an Alloy-based Approach. The 11th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) - Ho Chi Minh , 3-9 (2017)

  26.

  Long-Phuoc Ton, Lam-Son Le, Hoang-Anh Pham. Towards a Domain Specific Framework for Wearable Applications in Internet of Things. International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE), Springer - Ho Chi Minh , 309-324 (2017)

  27.

  Trung-Truc Nguyen-Dinh, Quang-Bao Huynh, Hoang-Anh Pham. An Adaptive Beacon-based Scheme for Warning Messages Dissemination in Vehicular Ad-Hoc Networks. The 11th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) - Ho Chi Minh , 47-53 (2017)

  28.

  Thanh-Hung Vo, Thien-Tin Nguyen, Hoang-Anh Pham, Thanh-Van Le. An Efficient Hybrid Model for Vietnamese Sentiment Analysis. Asian Conference on Intelligent Information and Database System (ACIIDS), Springer - Kanazawa , 227-237 (2017)

  29.

  Trung-Truc Nguyen-Dinh, Bao-Quan Nguyen-Mai, Hoang-Anh Pham. Publish-Subscribe Framework for Event Management in IoT-based Applications. The 11th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC) - Ho Chi Minh , (2017)

  30.

  Dang-Nhat Pham-Huu, Van-Hien Nguyen, Van-Anh Trinh, Van-Hieu Bui, Hoang-Anh Pham. Towards an Open Framework for Home Automation Development. The 9th International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP) - Ho Chi Minh , 75-81 (2015)

  31.

  Hoang-Anh Pham, Se Mog Kim, and Jong Myung Rhee. "A Robust Design and Rapid Implementation of Redundant Ethernet Controller". International Conference on Electrical, Control and Automation Engineering - Hong Kong , pp. 597-602 (2013)

  32.

  Hoang-Viet Lam, Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee, and Yeonseung Ryu. “Effectiveness Investigation of A Fault-Tolerant Ethernet Scheme for Large-scale Star Network” . The 8th International Conference on Computing and Networking Technology (ICCNT) - Gyeongju , pp. 332-335 (2012)

  33.

  Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee, Yeonseung Ryu, and Dong Ho Lee. "Performance Analysis for a Fault-Tolerant Ethernet Implementation based on Heartbeat Mechanism". The 2011 IEEE/IFIP 41st International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN) - Hong Kong , pp. 67-70 (2011)

  34.

  Hoang-Anh Pham, Van-Hieu Bui, and Anh-Vu Dinh-Duc. "An Adaptive Huffman Decoding Algorithm for MP3 Decoder". The 5th IEEE International Symposium on Electronic Design, Test & Applications (DELTA) - Ho Chi Minh , pp. 153-157 (2010)

  35.

  Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee, Yeonseung Ryu, and Dong Ho Lee. "An Adaptive and Reliable Data-Path Determination for Fault-Tolerant Ethernet Using Heartbeat Mechanism". The 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT) - Seoul , pp. 440-444 (2010)

  36.

  Jong Myung Rhee, Hoang-Anh Pham, Se Mog Kim, Yun Min Ko, and Dong Ho Lee. "Issues of Fail-over Switching for Fault-tolerant Ethernet Implementation". The 3rd International Conference on New Trends in Information and Service Science (NISS) - Beijing , pp. 711-714 (2009)

  37.

  Hoang-Anh Pham, Jong Myung Rhee, Se Mog Kim, and Dong Ho Lee. "A Novel Approach for Fault Tolerant Ethernet Implementation". The 4th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management (NCM) - Gyeongju , pp. 58-61 (2008)

  Hội nghị trong nước

  38.

  Phạm Hoàng Anh, Huỳnh Tường Nguyên, Nguyễn Đức Hiệp, Lưu Quang Huân, Trần Hoàng Quân, Đỗ Vă Long. Công nghệ Blockchain và những ứng dụng thí điểm. Nhận thức Cách mạng công nghiệp 4.0 và Đô thị thông minh tại Vĩng Long - Vĩnh Long , 59-66 (2019)

  39.

  Lê Trung Kiên, Phạm Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Hoài Quốc Trung, Phạm Hoàng Anh. Ứng dụng Blockchain để tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật trong quản lý lưu trữ và chia sẽ dữ liệu IoT. Hội Nghị Khoa Học Quốc Gia Lần XII về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng CNTT (FAIR) - Huế , 520-526 (2019)

  40.

  Phạm Hoàng Anh, Lê Thành Sách, Đặng Trần Khánh, Thoại Nam. Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Mạng lưới kết nối Internet vạn vật (IoT) trong thành phố thông minh (Smart Cities). Hội Thảo Phân Tích Xu Hướng Công Nghệ - Hồ Chí Minh , (2018)

  41.

  Phạm Hoàng Anh, Ngô Minh Quốc Hưng, Huỳnh Tường Nguyên, Lê Thanh Vân, Phạm Trần Vũ. Ứng dụng IoT và Blockchain trong Nông nghiệp. Xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho Tỉnh Vĩnh Long - Vĩnh Long , (2018)

  42.

  Hoang-Anh Pham, Anh-Vu Dinh-Duc, and Van-Hieu Bui. "MP3 Format and Architecture of MP3 Decoder for FPGA Technology". The 10th Conference on Science and Technology - Ho Chi Minh , (2007)

  43.

  Hoang-Anh Pham, Tu-Khue Nguyen-Tran, and Thanh-Sach Le. "A Novel Approach for Vietnamese Speech Recognition by Spelling Method". The 5th HCMUT Young Researcher Conference - Ho Chi Minh , 99. 43-49 (2005)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll