Phạm Đặng Tấn Quốc

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1825
Địa chỉ thường trú: Lầu 5, 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp TP
Chức vụ/ Chức danh:

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Định giá, đánh giá công nghệ
   Sở hữu trí tuệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll