Nguyễn Đăng Nghĩa

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1150
Địa chỉ thường trú: 482/51/8 Lê Quang Định, Bình Thạnh, Tp/HCM
Ngày sinh: 1954
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới
Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc

  • Trồng trọt
   Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
   Tư vấn lập dự án đầu tư

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Tư vấn sản phẩm nông nghiệp, dinh dưỡng cây trồng, chọn tạo giống cây trồng, nghiên cứu phát triển cây trồng mới, phát triển bền vững sinh thái hệ cây trồng.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll