Đinh Vũ Nam

( 1 đánh giá ) 2361
Địa chỉ thường trú: Công ty TNHH MTV Trường Luật
Ngày sinh: 1993
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Công ty TNHH MTV Trường Luật
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin
   Môi trường
   Công nghệ sinh học
   Công nghệ thực phẩm
   Chăn nuôi
   Lâm nghiệp

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll