Đặng Lê Tuấn Anh

( 142 đánh giá ) 1757
Địa chỉ thường trú: Đại học KHTN TP.HCM
Ngày sinh: 1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:tiến sĩ
Cơ quan công tác:Đại học KHTN TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: giảng viên

  • Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
   Định giá, đánh giá công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Phân lập và khảo sát các enzymz
  methylketone synthase 2 (MKS2) mới
  từ một số loài thực vật thuộc họ
  Brassicaceae, Solanaceae và
  Fabaceae (tham gia)


  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll