Chung Anh Dũng

( 283 đánh giá ) 2113
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1965
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:TS.
Cơ quan công tác:Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học
   Chăn nuôi

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Ứng dụng PCR để định danh và định lượng vi khuẩn phân giải cellulose trong dạ cỏ (Chủ trì, 2012)
  -Hiện trạng và một số nguy cơ gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo tại các huyện chăn nuôi chủ yếu ở Đồng Nai (Chủ trì, 2012)
  -Sử dụng tinh đã phân tách (Sorted semen) để tạo phôi bò in vitro xác định trước giới tính (Chủ trì, 2012 -2015)
  -Cải thiện khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt heo bằng việc nâng cao tần suất gen PIT - 1 trong đàn heo giống huyện Ô Môn - Cần thơ (Chủ trì, 2013 - 2015)
  -Nghiên cứu nâng cao hàm lượng axit linoleic liên hợp (Congjugated Linoleic Acid) tròng sữa bò tươi (Chủ trì, 2015 -2018) 

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll