Chế tạo hệ thống điều khiển robot scara

( 0 đánh giá ) 3039 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng:

Cơ quan chủ trì: Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

Cơ quan chủ quản:

Loại đề tài: Đề tài cấp Tỉnh

  • Đề tài thực hiện nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo thiết bị & phần mềm bộ điều khiển robot có giao tiếp máy tính, bằng hệ Servo DC Digital. Đây là hệ thống điều khiển tiên tiến nhất, có độ chính xác cao, độ ổn đị
  • Scroll