Thiết bị đo độ kim lún của nhựa đường (Bitumen)

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 413 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: SISC GROUP

Đáp ứng các tiêu chuẩn: EN 1426 / ASTM D5 / AASHTO T49

  • Đế có gắn bọt thủy cân bằng
  • Đồng hồ đo kiểu điện tử, hiện số
  • Khả năng đọc được nhỏ nhất              : 0.01 mm
  • Có bộ phận thả kim tự động (model 81-B0101/D)
  • Được gắn bộ vi chỉnh cao độ
  • Kim đo và cốc mẫu phải đặt riêng
  • Khối lượng                                            : 8.5 kg

  Scroll