Phần Mềm Một Cửa Điện Tử Và Một Cửa Điện Tử Liên Thông Hilo-eCs

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 144 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty CP Dịch vụ T-Van Hilo

Phần Mềm Một Cửa Điện Tử Và Một Cửa Điện Tử Liên Thông Hilo-eCs

  • Hilo-eCs là phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cung cấp giải pháp tổng thể về đầu tư hạ tầng thiết bị và hệ thống phần mềm phục vụ công việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hỗ trợ các cơ quan quản lý theo giõi tình hình xử lý hồ sơ trên diện rộng. Hilo-eCs đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng một cửa điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Phù hợp với khung kiến ​​trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.
     
     
     

    Scroll