Giải pháp giáo dục STEAM: Vận hành Robot

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 247 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Cổ phần Giáo dục Sumato Việt Nam

Giải pháp giáo dục  dạy vận hành robot theo phương pháp STEAM.

 • Khóa học LEGO Mindstorm EV3 cung cấp những kiến thức về lập trình robot, giúp các em có thể lắp ráp, sáng tạo ra những con robot và sửa chữa chúng như kỹ sư robot thực thụ.
   
    
   
  Nội dung chương trình học:
  Khảo sát chất lượng đầu khoá
  Bài 1: Cơ chế truyền động của bánh răng - Bánh răng đầu tiên
  Bài 2: Cơ chế truyền động của bánh răng - Hộp số
  Bài 3: Cơ chế truyền động của bánh răng - Lực ma sát có ích?
  Bài 4: Cơ chế truyền động của bánh răng - Ôn tập
  Bài 5: Thử thách không gian - Sẵn sàng đến sao hoả
  Bài 6: Thử thách không gian - Kích hoạt Đĩa vệ tinh truyền thông điệp
  Bài 7: Thử thách không gian - Sự sẵn sàng của phi hành đoàn
  Bài 8: Thử thách không gian - Giải cứu MSL
  Bài 9: Thử thách không gian - Khởi động vệ tinh liên lạc
  Bài 10: Thử thách không gian - Thu thập đá Sao Hoả
  Bài 11: Thử thách không gian - Duy trì nguồn năng lượng
  Bài 12: Thử thách không gian - Phóng tàu không gian
  Bài 13: Thử thách không gian - Ôn tập
  Bài 14: Robot tự động hóa - Robot Sumo, xác định nhiệm vụ của robot
  Bài 15: Robot tự động hóa - Robot Sumo, thiết kế robot
  Bài 16: Robot tự động hóa - Robot Sumo, xây dựng và lập trình robot
  Bài 17: Robot tự động hóa - Robot Sumo, thử nghiệm và đánh giá
  Bài 18: Robot tự động hóa - Robot Sumo, chỉnh sửa chương trình và làm cho robot hoàn hảo
  Bài 19: Robot tự động hóa - Robot Sumo, kết khóa.

  Scroll