Giải pháp điều khiển lưới điện thông minh mDERMS

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 1183 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Phòng Kinh tế & Thương mại - Đại sứ quán Israel

mDERMS không những có thể hiển thị tất cả các nền tảng trên trên một màn hình duy nhất, mà còn thực thi các quy trình end-to-end, cho phép đầu vào từ một hệ thống để thực hiện các thay đổi trong hệ thống khác

 • Giải pháp Distributed Energy Management System (mDERMS, Hệ thống Quản lý Năng lượng Phân tán) nhằm hợp nhất liền mạch các chức năng quản lý năng lượng phân tán hướng tới khách hàng, chẳng hạn như sạc xe điện, lưu trữ năng lượng hay đáp ứng theo nhu cầu, thành một hệ thống điều khiển và chỉ huy duy nhất.
   
  Phương pháp tiếp cận “hệ thống của các hệ thống” trong quản lý lưới điện thông minh của mPrest đã thể hiện giá trị: mDERMS không những có thể hiển thị tất cả các nền tảng trên trên một màn hình duy nhất, mà còn thực thi các quy trình end-to-end, cho phép đầu vào từ một hệ thống để thực hiện các thay đổi trong hệ thống khác. Với khả năng này, khách hàng dễ dàng tự động hóa các quy trình mà trước đây phải tiến hành thủ công và đòi hỏi sự phối hợp giữa các hệ thống và nhóm.
   
  Theo đó, mDERMS đang biến năng lượng phân tán thành công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả và khả năng phục hồi của hệ thống, tối đa hóa giá trị, đồng thời mang lại độ tin cậy của lưới điện. Ngoài ra, mDERMS còn hỗ trợ các tiện ích giảm tổng mức đầu tư cần thiết để cung cấp năng lượng cho người tiêu dùng, đảm bảo chi phí năng lượng tổng thể thấp nhất.
   

  Scroll