Giải pháp chuyển đổi số giáo dục Enet Gstudy

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 78 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

 • Enet Tech cung cấp giải pháp công nghệ và con người hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Enet đầu tư vào phát triển phần mềm theo từng module, hình thành các giải pháp công nghệ theo các mô hình kinh doanh mới, sau đó hỗ trợ các khách hàng là các SME cải thiện doanh số bán hàng, tối ưu hóa vận hành cũng như chuyển đổi sang một mô hình kinh doanh mới phù hợp.
   
  Enet Gstudy là một nền tảng được phát triển trên tinh thần chia sẻ và khai phóng. Đây cũng có thể gọi là nền tảng kinh doanh giáo dục đương đại bởi nó liên kết 4 bên: Trường học, Nhà xuất bản, Thầy cô giáo và học sinh. Trong mô hình này, các bên có sự giao dịch hay chia sẻ nguồn lực để tất cả cùng đạt được mục tiêu như mong đợi. 
   
  LTI - Tiêu chuẩn kỷ thuật mới để xây dựng nội dung bài giảng hấp dẫn - tăng tương tác: Thật dễ dàng để số hoá nội dung bài giảng đẹp có tính tương tác cao giữa học sinh và giáo viên.
   
   
   
   

  Scroll