Công nghệ thủy phân cá, dịch trùng quế, dịch tôm bằng công nghệ enzyme

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 841 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty TNHH BIO Nông Lâm

Công nghệ thủy phân thu nhận dịch amino acid từ các nguồn như: cá, trùng quế, tôm, phế phụ phẩm giết mổ gia sức gia cầm.

  • ƯU ĐIỂM CN/TB
  • Ưu điểm của enzyme so với các chất xúc tác hóa học là khả năng hoạt động mạnh ở áp suất thường, ở nhiệt độ 20 đến 700C và vùng pH từ 1-12. Phần lớn enzyme có tính đặc hiệu cơ chất rất mạnh, điều đó cho phép enzyme chỉ xúc tác với một có chất xác định trong một hỗn hợp có nhiều tạp chất, hay nói cách khác tính chọn lọc xúc tác với chỉ một loại polymer sinh học.

    Scroll