Công nghệ phát triển que thử phát hiện nhanh hai độc tố ToxA và ToxB của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi

( 226 đánh giá ) 1882 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Phòng Thí nghiệm cảm biến sinh học, Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, ĐH KHTN

Que thử phát hiện hai độc tố ToxA và ToxB gây bệnh hoại tử gan tụy cấp và các bệnh khác trên tôm.

  • Que thử này dựa trên phương pháp dựa trên tương tác kháng nguyên - kháng thể. Độc tố ToxA, ToxB gây bệnh sẽ được gây đáp ứng miễn dịch để tạo ra kháng thể đặc hiệu kháng độc tố. Kháng thể này sẽ được phun lên màng que thử. Khi sử dụng que thử phát hiện bệnh, độc tố từ gan tụy tôm sẽ được nhỏ lên vùng nạp mẫu, mẫu sẽ được dẫn lên vùng có kháng thể của que thử. Vùng này đã được phun 3 vạch, lần lượt từ dưới lên là kháng thể kháng ToxA, kháng thể kháng ToxB, và vạch đối chứng. Phức hợp kháng thể - độc tố sẽ được giữ lại bởi 3 vạch trên màng que thử, tạo nên ba vạch kết quả thể hiện sự có mặt của độc tố ToxA, ToxB có trong mẫu thử và một vạch đối chứng. Dựa theo nguyên tắc này, khi thay thế loại kháng thể được phun lên màng, ta có thể sử dụng que thử để phát hiện các loại bệnh khác nữa.

    Scroll