Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 109 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ

Nhà cung ứng: Công ty Nam Long Telecom

Giải pháp truyền hình di động của Deltapath (Video Mobility Conference )
Nền tảng độc quyền, tích hợp thông suốt và thống nhất các điểm video
Bảo đảm người dùng trong và ngoài tường lửa để truy cập an toàn các dịch vụ video - cho dù ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi
Thiết bị họp trung tâm là thiết bị giúp kết nối các đầu cuối và tạo lập cuộc gọi chính thường đươc xem là thiết bị quản lý đa điểm MCU (Multipoint Control Unit), có nhiệm vụ chính là nhận hình ảnh, âm thanh từ các đầu cuối, sau đó xử lý trộn (mixer) và gửi lại hình ảnh, âm thanh đã được trộn cho từng đầu cuối. 
Các thiết bị họp trung tâm tích hợp MCU mềm phổ biến hiện nay là: Aver EVC 300, Aver EVC 900, Polycom group 500, Orion VX 2000, Orion VX 1000….
Đặc biệt hơn khi doanh nghiệp của bạn đã có các thiết bị đầu cuối và việc bổ sung thêm thiết bị trung tâm tích hợp MCU mềm trên sẽ mất thêm một khoản chi phí nữa. Giải pháp nào để tối ưu tiết kiệm chi phí đó? Đã có Deltapath _ thiết bị tích hợp MCU cứng được phân phối độc quyền bởi NAMLONGTELECOM chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê server máy chủ ( Deltapath) kết nối các điểm đầu cuối.
Giải pháp truyền hình di động của Deltapath (Video Mobility Conference )
Nền tảng độc quyền, tích hợp thông suốt và thống nhất các điểm video
Bảo đảm người dùng trong và ngoài tường lửa để truy cập an toàn các dịch vụ video - cho dù ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi
Thông tin liên lạc, quản lý và nội dung được thông qua các bức tường lửa mà không đòi hỏi phần cứng của khách hàng bổ sung, phần mềm hay cấu hình tường lửa.
 
 

  • Mở Mặt bằng vs dựa trên đám mây
    • Vận hành hội nghị video của bạn gọi chủ yếu là qua mạng MPLS nội bộ của bạn để tránh các vấn đề kết nối Internet không thể đoán trước mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng một đám mây dựa trên dịch vụ truyền hình hội nghị.
    • Trên cơ sở VAAS cung cấp sẵn thông qua Polycom.

    Scroll