Võ Nguyễn Xuân Quế

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 480
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) - Khoa Môi trường và Tài nguyên
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Hướng nghiên cứu chính:
  Kỹ thuật Sinh thái Môi trường
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Nghiên cứu xử lý ammonia trong nước thải bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo kết hợp pin nhiên liệu vi sinh

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  Trường

  2.

  Nghiên cứu xử lý nước uống trực tiếp từ nước sông bằng phương pháp lọc màng kết hợp oxy hóa bậc cao

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  Bộ-ĐHQG-Sở

  3.

  Thiết kế và đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống lọc nước lợ sử dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược (RO) kết hợp pin năng lượng mặt trời (PV) hướng đến phục vụ nhu cầu nước uống học đường tại các huyện ven biển - Ứng dụng thực tế tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

  2020-2021

  Tham gia

  Bộ-ĐHQG-Sở

  4.

  Nghiên cứu xử lý thành phần chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh trong nước sông Tiền sử dụng làm nước uống sử dụng xúc tác quang titanate nanotubes

  2018-2018

  Chủ nhiệm

  Trường - Care

  5.

  Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh đối kháng Vibrio spp. gây bệnh hoại tử gan, tụy cấp trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng

  2017-2020

  Tham gia

  Nhà nước

   
  III. Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Vo Nguyen Xuan Que, Tran Tien Khoi, Nguyen Thi Thuy*, Ta Thi Minh Dung, Dao Thi Thanh Binh, and Nguyen Nhat Huy*. Factors Determining the Removal Efficiency of Procion MX in Waters Using Titanate Nanotubes Catalyzed by UV Irradiation. Journal of Nanotechnology - 2021, 8870453 (2021) -ISBN/ISSN: 1687-9511

  2.

  Nguyen Xuan Phuong Vo, Dat Dang Nguyen Hoang, Thuy Doan Huu, Tuan Doan Van, Hien Lam Pham Thanh & Que Vo Nguyen Xuan. Performance of vertical up-flow-constructed wetlands integrating with microbial fuel cell (VFCW-MFC) treating ammonium in domestic wastewater. Environmental Technology - Dec 21, 1-16 (2021) -ISBN/ISSN:

  3.

  Vo Nguyen Xuan Que, Doan Van Tuan, Nguyen Nhat Huy, Vo Le Phu. Design and performance of small-scale reverse osmosis desalination for brackish water powered by photovoltaic units: a review. IOP Conference Series: Earth and environmental Science - 652, 012024 (2021) -ISBN/ISSN: 1755-1315

  4.

  Bui Van Khanh, Tran Thi My Duyen, Lam Pham Thanh Hien, Vo Nguyen Xuan Que and Nguyen Nhat Huy. Analysis of water quality in Saigon River water and its treatment by traditional coagulation – flocculation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 652, 012013 (2021) -ISBN/ISSN: 1755-1315

  5.

  Nhat Huy Nguyen , Khoi Tran Tien , Thang Nguyen Hung , Que Vo Nguyen Xuan , Thuong Ho Thi , Phuong Le Thi , Thuy Nguyen Thi . Photocatalytic disinfection of Coliforms and degradation of natural organic matters in river water using titanate nanotubes. Environmental Technology - 1-15, (2021) -ISBN/ISSN: 0959-3330

  6.

  Nguyen Nhu Hien, Doan Van Tuan, Phan The Nhat, ..., Vo Nguyen Xuan Que, Nguyen Phuoc Dan . Application of oxygen limited autotrophic nitritation/denitrification (OLAND) for anaerobic latex processing wastewater treatment. International Biodeterioration & Biodegradation - 124, 45-55 (2017) -ISBN/ISSN: 0964-8305

  7.

  Nguyen Xuan Que Vo, Tuan Van Doan, Hojeong Kang. Impoundments increase potential for phosphorus retention and remobilization in an urban stream. Environmental Engineering Research - 19, 175-184 (2014) -ISBN/ISSN: 1226-1025

  8.

  Nguyen Xuan Que Vo, Yoonhwan Ji, Tuan Van Doan, Hojeong Kang. Distribution of inorganic phosphorus fractions in sediments of the South han River over a rainy season. Environmental Engineering Research - 19, 229-240 (2014) -ISBN/ISSN: 1226-1025

  9.

  Nguyen Xuan Que Vo, Seung-Hoon Lee, Tuan Van Doan, Sokhee P. Jung, Hojeong Kang. Denitrification potential and denitrifier abundance in downstream of dams in temperate stream. The Korean Journal of Microbiology - 50, 137-151 (2014) -ISBN/ISSN: 0440-2413

  10.

  Nguyen Xuan Que Vo, Hojeong Kang. Regulation of soil enzyme activities in constructed wetlands under a short-term drying period. Chemistry and Ecology - 29, 146-165 (2013) -ISBN/ISSN: 0275-7540

  11.

  Nguyen Xuan Que Vo, Hojeong Kang, Joonhong Park. Functional metagenomics using stable isotope probing: a review. Environmental Engineering Research - 12, 231-237 (2007) -ISBN/ISSN: 1226-1025

  Tạp chí trong nước

  12.

  Đặng Nguyễn Hoàng Đạt, Đoàn Hữu Thùy, Đoàn Văn Tuấn, Lâm Phạm Thanh Hiền, Trần Thị Phi Oanh, Võ Nguyễn Xuân Quế. Đánh giá hiệu quả vận hành thích nghi hệ thống đất ngập nước nhân tạo kết hợp pin nhiên liệu vi sinh xử lý nước thải chứa ammonia với tải trọng cao. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ - stdjet.v4iSI1.909, (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  13.

  Nguyễn Minh Châu, Trần Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Trần Phương, Võ Lê Phú, Võ Nguyễn Xuân Quế. Ứng dụng HOMER thiết kế và phân tích hiệu quả kinh tế hệ thống quang điện mặt trời đáp ứng tải điện của hệ thống lọc nước lợ sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) công suất 3 m3/ngày. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ - stdjet.v4iSI1.885, (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9872

  14.

  Nguyễn Nhật Huy, Ngô Vĩnh An, Trần Thịnh, Võ Nguyễn Xuân Quế. Nghiên cứu ứng dụng xúc tác quang titanate nanotubes xử lý màu Procion MX trong nước,. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải - 30, 52-56 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-4263

  Hội nghị quốc tế

  15.

  Vo Nguyen Xuan Que, To Thi Ngoc Nhu, Nguyen Minh Hien , Le Trong Nghia, Phan Thi My Linh, Phan Thanh Hai, Vo Nguyen Xuan Phuong. Experimental dataset of agricultural by-product /waste compositions and estimated yield of conversion to high-value end-use products. The 3rd International Conference on Applied Sciences (ICAS-3) - Hồ Chí Minh , 48/67 (2022)

  16.

  Đặng Bích Phương, Lê Bình, Võ Nguyễn Anh Kiệt, Đoàn Văn Tuấn, Võ Nguyễn Xuân Quế. Remineralization of reverse-osmosis treated drinking water using natural limestones. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020 - Tp. Hồ Chí Minh , (2020)

  17.

  Võ Nguyễn Xuân Quế, Lê Nguyễn Phương Tân, Phan Quí Hiển, Hoàng Trọng Khiêm. The Impact of Land Use Change on The Carbon Stock in Mangrove Forest Soils in The Mui Ca Mau National Park, Vietnam. Valorization of Agricultural Residues: Towards Climate-Smart Agriculture in South-East Asia 2019 - Hồ Chí Minh , 50-53 (2019)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll