Trần Thị Phi Oanh

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 267
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 28-12-1979
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:TS.
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  Công Nghệ Môi Trường, xử lý nước cấp, nước thải, nước dưới đất, thủy địa hóa
   
  Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Sự hình thành kim loại As, Pb, Hg, Cd trong nước dưới đất tầng Pleistocen tại một số quận huyện khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  ĐHQG loại C

  2.

  Xác định mực nước hạ thấp tối đa cho phép khi khai thác nước dưới đất tại tỉnh Trà Vinh

  2020-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  3.

  ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC TP.HCM ĐOẠN TỪ CỦ CHI ĐẾN MŨI ĐÈN ĐỎ

  2019-2020

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  4.

  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang nền titan đioxít dạng ống nano để xử lý fomanđêhít và nitơ đioxít trong không khí ở điều kiện thường

  2019-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  5.

  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp ứng phó với Biến Đổi Khí Hậu – Nước Biển Dâng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

  2018-2019

  Tham gia

  Trường

  6.

  DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015.

  2017-2018

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  7.

  Mối tương quan giữa các ion kim loại sắt, Mangan và nhôm trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

  2017-2018

  Chủ nhiệm

  Trường

  8.

  Nghiên cứu ổn định đường bờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh dưới tác dụng của nước biển dâng

  2016-2017

  Tham gia

  Trường

  9.

  Nguồn gốc kim loại trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  2016-2017

  Chủ nhiệm

  Trường

  10.

  Ô nhiễm As trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp

  2015-2016

  Chủ nhiệm

  Trường

  11.

  Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến Tài Nguyên Nước Dưới Đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

  2015-2016

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  12.

  Ảnh hưởng của nước biển dâng đến tính chất cơ lý của trầm tích Holocen khu vực Tp.Hồ Chí Minh và tác động đến ổn định công trình.

  2015-2016

  Tham gia

  Trường

  13.

  Đánh giá ô nhiễm Mn trong nước dưới đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp

  2014-2015

  Chủ nhiệm

  Trường

  14.

  Đánh giá khả năng và phương pháp bón phân tối ưu trong việc tái sử dụng bùn sau hầm ủ biogas cho ruộng lúa quy mô pilot

  2014-2014

  Tham gia

  Trường

  15.

  Ứng dụng phần mền F28 xây dựng mô hình tính toán xâm nhập mặn trên hệ thống song Sài Gòn – Đồng Nai dưới tác dụng của nước biển dâng và đề xuất các biện pháp quản lý

  2013-2014

  Tham gia

  Học viên CH + NCS

  16.

  Đánh giá nhiễm sắt, nhiễm mặn và nhiễm bẩn nước dưới đất tại các giếng khoan khai thác thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hồ Chí Minh.

  2013-2014

  Chủ nhiệm

  Trường

  17.

  Đánh giá hiệu quả sử dụng bùn Biogas qui mô Pilot và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

  2013-2013

  Tham gia


  18.

  Đánh giá tiềm năng và đánh giá năng lượng trong tái sử dụng sinh khối chất thải nông nghiệp

  2012-2012

  Tham gia


  19.

  NGHIÊN CỨU XỬ LÝ DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH “Sulfonamide thường được sử dụng hiệp lực với trimethoprim theo tỉ lệ 5:1” TRONG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC SINH HỌC MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM

  2012-2013

  Chủ nhiệm

  Trường

  20.

  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI TỪ HẦM BIOGAS LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG

  2012-2013

  Tham gia

  Trường

   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:  
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí trong nước

  1.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Nhật Huy, Lại Duy Phương, Nguyễn Thị Nhung, Lâm Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Đình Tứ, Đào Hồng Hải, Nguyễn Việt Kỳ. Tổng quan về hiện trạng ô nhiễm kim loại trong nước dưới đất tầng Pleistocen tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Tài Nguyên và Môi Trường - chuyên đề khoa học và công nghệ II, 62 -64 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  2.

  Ha Lan Nguyen, Viet Ky Nguyen, Van Ngo Dau, Thi Phi Oanh Tran. Evaluation of groundwater quality for domestic purposes and human health risk assessment for arsenic and manganese exposure in Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.. Vietnam Journal of Science,Technology and Engineering - Volume 62, Number 2, 41-47 (2020) -ISBN/ISSN: 2525-2461

  3.

  Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Nguyễn Kim Phượng, Trần Thị Phi oanh. Dự báo ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng (NBD) tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa Kỹ Thuật - số 1+2, 3-11 (2019) -ISBN/ISSN: 0868-279X

  4.

  Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Trần Thị Phi Oanh. XÂM NHẬP MẶN HỆ THỐNG SÔNG SÀI GÒN - ĐỒNG NAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THỦY TRIỀU VÀ NƯỚC BIỂN DÂN TẠI BIỂN ĐÔNG. Tạp phát triển Khoa học và Công nghệ - TẬP19, SỐ K1-2016 , 140-150 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  5.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ , Trần Quốc Dũng, Hồ Chí Thông. HIỆN TRẠNG VÀ RỦI RO NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG CHO SINH HOẠT TẠI HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp phát triển Khoa học và Công nghệ - TẬP 19, SỐ K1-2016, 122-130 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128

  6.

  Nguyễn Việt Kỳ, Hồ Chí Thông, Trần Thị Phi Oanh, Ngô Đức Chân . Effects of the sea level rise on underground water resources in Ho Chi Minh area. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ (Journal of science and technology) - Vol. 54 – No.4B, 260-269 (2016) -ISBN/ISSN: 0866 – 708X

  7.

  Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Lê Song Giang, Trần Tuyết Vân, Trần Thị Phi Oanh . Ảnh hưởng nước biển dâng đến quá trình bồi xói lòng song hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai, khu vực TP. Hồ Chí Minh. Natural resources and environment magazine - 21 (251), 17-19 (2016) -ISBN/ISSN: 1859 – 1477

  8.

  Trần Thị Phi Oanh, Mai Hoàng Phúc, Nguyễn Việt Kỳ, Đậu Văn Ngọ, Hồ Chí Thông. Assessing metal pollution in groundwater at plaistoccen area in Go Vap, Ho Chi Minh City.. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ (Journal of science and technology) - Vol. 54 – No.4B, 270-276 (2016) -ISBN/ISSN: 0866 – 708X

  9.

  Trần Thị Phi Oanh, Trần Công Thành, Lâm Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Hữu Việt, Đặng Vũ Bích Hạnh. Ứng dụng công nghệ dòng chảy ngược (UMBR) kết hợp với bể hiếu khí trong xử lí nước thải cà phê. Khoa Học và Công Nghệ - 52 - Số 4C -2014, 110-117 (2014) -ISBN/ISSN: 0866708X

  10.

  Thong Ho Chi, Ngo Dau Van, Giang Le Song, Oanh Tran Thi Phi. Mathematical model in assesment of saltwater intrusion in Sai Gon - Dong Nai river system (southern Viet Nam) due to sea level rise. Tạp phát triển Khoa học và Công nghệ - Tập 7 số K5, 94 (2014) -ISBN/ISSN: ISSN 1859-0128

  11.

  Trần Thị Phi Oanh, Hồ Chí Thông, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Việt Kỳ . Đánh giá ô nhiễm Mn trong nước dưới đất tầng Pleistogen và Pliocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam - số đặc biệt 4A, Tập 52/2014, 172-183 (2014) -ISBN/ISSN: 0866708X

  12.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ, Bùi Trọng Vinh, Đặng Vũ Bích Hạnh. Nghiên cứu xử lý dư lượng thuốc kháng sinh trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Tạp chí Các Khoa Học về Trái Đất - Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 35 năm , 145-156 (2013) -ISBN/ISSN: ISBN:978-604-913-148

  13.

  Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Lê Song Giang, Trần Thị Phi Oanh. Ứng dụng mô hình toán trong đánh giá xâm nhập mặn của hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai dưới tác động nước biển dâng. Tạp chí Các Khoa Học Về Trái Đất - Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 35 năm, 229-239 (2013) -ISBN/ISSN: ISBN:978-604-913-148

  14.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ, Bùi Trọng Vinh, Hồ Chí Thông. Đánh giá ô nhiễm nước dưới đất tại các giếng khoan khai thác thuộc trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Các Khoa Học Về Trái Đất - Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 35 năm, 157-165 (2013) -ISBN/ISSN: ISBN:978-604-913-148

  15.

  Trần Thị Phi Oanh, Đặng Vũ Bích Hạnh, Trần Công Thành, Nguyễn Hữu Việt, Lâm Phạm Thanh Hiền. Ứng dụng công nghệ dòng chảy ngược (UMBR) kết hợp với bể hiếu khí xử lý nước thải cà phê. Tạp chí Các Khoa Học Về Trái Đất - Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 35 năm, 166-173 (2013) -ISBN/ISSN: ISBN:978-604-913-148

  Hội nghị quốc tế

  16.

  Tran Thi Phi Oanh,Ho Chi Thong, Nguyen Thi Ngoc Thuy, Mai Hoang Phuc, Dau Van Ngo, Nguyen Viet Ky. Analysis of metal pullution in groundwater of Pleistocene aquifer in Ho Chi Minh city, Viet Nam. Vietgeo - Quảng Bình , 184-194 (2018)

  17.

  Nguyen Viet Ky, Ho Chi Thong,Tran Thi Phi Oanh, Ngo Due Chan. EFFECT OF SEA LEVEL RISE ON UNDERGROUND WATER RESOURCES IN HO CHI MINH AREA. GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL ENGINEERING IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INFRASTRUOURE,PROCEEDINGS OF THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE VIETGEO 2016 - HA LONG , 39-43 (2016)

  18.

  Tran Thi Phi Oanh,Nguyen Viet Kỳ , Dau Van Ngo, Mai Hoang Phuc, Ho Chi Thong, . ASSESSING METAL POLLUTION IN GROUNDWATER AT PLEISTOCENE AQUIFER IN GO VAP DISTRICT, HO CHI MINH CITY. GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL ENGINEERING IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INFRASTRUOURE,PROCEEDINGS OF THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE VIETGEO 2016 - 206 , 317-321 (2016)

  19.

  Ho Chi Thong, Dau Van Ngo, Le Song Giang, Tran Tuyet Van, Tran Thi Phi Oanh. EFFECT OF SEA LEVEL RISE ON RIVERBED EROSION SILTATION PROCESS IN SAl GON- DONG NAI RIVER SYSTEM- HCMC AREA. GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL ENGINEERING IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INFRASTRUOURE, PROCEEDINGS OF THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE VIETGEO 2016 - HA LONG , 17-21 (2016)

  20.

  Ho Chi Thong, Dau Van Ngo, Tran Thi Phi Oanh. SANILITY INTRUSTION IN SAI GON-DONG NAI RIVER SYSTEM UNDER THE EFFECTS OF THE TIDES AND SEA LEVEL RISING IN VUNG TAU ESTUARY – EAST SEA, SOUTH OF VIETNAM. Engineering Geology in Respond to Climate change and Sustainable Development of Infrastrure - Hà Nội , 51-58 (2015)

  21.

  Thong Ho Chi, Ngo Dau Van, Giang Le Song, Oanh Tran Thi Phi. Mathematical model in assesment of saltwater intrusion in Sai Gon - Dong Nai river system (southern Viet Nam) due to sea level rise . Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 13 ( Phân Ban Quốc Tế về kỹ thuật Dầu Khí, Địa chất Môi Trường, Công nghệ khoáng và mỏ) - Hồ Chí Minh , (2013)

  22.

  Trinh Thi Bich Huyen, Tran Thi Phi Oanh, Ho Chi Tuan, Duong Van Minh, Dang Viet Hung, Dang Vu Bich H. A study on using biogas residue as fertilizer for fruit trees and vegetables in suburban of Ho Chi Minh city. The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), the 5th ASEAN environmental Engineering Conference (AEEC) and the 3rd Seminar on Asian Water Environment (Asian Core Program of JSPS, NRCT and ERDT) – Hồ Chí Minh, Viet Nam - Hồ Chí Minh , 70 (2012)

  23.

  Tran Thi Phi Oanh, Lai Duy Phuong, Trinh Thi Bich Huyen, Dang Vu Bich Hanh, Dang Vu Xuan Huyen . A STUDY ON ANTIBIOTIC RESIDUE TREATMENT OF WASTEWATER BY BIOFILTER. The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), the 5th ASEAN environmental Engineering Conference (AEEC) and the 3rd Seminar on Asian Water Environment (Asian Core Program of JSPS, NRCT and ERDT) – Hồ Chí Minh, Viet Nam - Hồ Chí Minh , 71 (2012)

  Hội nghị trong nước

  24.

  Trần Huỳnh Đức, Nguyễn Thị Ngân Hà, Lê Khánh Ngọc, Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ. Ứng dụng vật liệu đa năng ODM – 2F, cát MANGAN – MS và Than hoạt tính dạng hạt – AC(G) để xử lý các kim loại Asen, Chì, Cadimi trong nước dưới đất dùng cho sinh hoạt khu vực huyện Củ Chi. Hội nghị khoa học lần thứ 16 - Trường ĐH Bách Khoa - HCM , (2019)

  25.

  Phạm Thị Thủy Tiên,Văng Thị Thanh Tâm,Dương Thị Thành,Trần Thị Phi Oanh, Hồ Chí Thông. Đánh giá ô nhiễm kim loại Arsen (As) trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh _ Nguyên nhân và Giải pháp. Hội nghị khoa học lần thứ 15 - Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG Tp.HCM - HCM , (2017)

  26.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ , Trần Quốc Dũng, Hồ Chí Thông. HIỆN TRẠNG VÀ RỦI RO NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG CHO SINH HOẠT TẠI HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 14 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- Phân Ban Địa Chất - HCM , (2015)

  27.

  Hồ Chí Thông, Đậu Văn Ngọ, Trần Thị Phi Oanh. XÂM NHẬP MẶN HỆ THỐNG SÔNG SÀI GÒN - ĐỒNG NAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THỦY TRIỀU VÀ NƯỚC BIỂN DÂN TẠI BIỂN ĐÔNG. Hội Nghị Khoa Học lần thứ 14 - Trường Đại Học Bách Khoa - HCM , (2015)

  28.

  Tran Thi Phi Oanh, Tran Quoc Dung, Do Quoc Cuong, Ho Chi Thong. Current status and risks of underground water for living in Cu Chi district - Ho Chi Minh city. Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ 14 - Trường Đại Học Bách Khoa - Phân ban Kỹ thuật và Quản Lý Môi Trường - HCM , 6 (2015)

  29.

  Trần Thị Phi Oanh, Hồ Chí Thông, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Việt Kỳ. Đánh giá ô nhiễm Mn trong nước dưới đất tầng Pleistogen và Pliocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 2 - Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Tp.HCM với chủ đề chủ đề "Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững" - HCM , (2014)

  30.

  Trần Thị Phi Oanh, Nguyễn Việt Kỳ, Bùi Trọng Vinh, Hồ Chí Thông. ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI CÁC GIẾNG KHOAN KHAI THÁC THUỘC TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HỒ CHÍ MINH. Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 13 - HCM , bài số 10 (2013)

  31.

  Trần Thị Phi Oanh*, Trần Công Thành, Nguyễn Hữu Việt, Lâm Phạm Thanh Hiền, Đặng Vũ Bích Hạnh. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DÒNG CHẢY NGƯỢC (UMBR) KẾT HỢP VỚI BỂ HIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÀ PHÊ. Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 13 - HCM , bài số 08 (2013)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll