Tôn Nữ Minh Nguyệt

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 690
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 12-11-1963
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính:
  - Công nghệ lên men rượu vang sử dụng nấm men cố định
  - Công nghệ chế biến rau quả
  - Hóa học thực phẩm Hóa sinh thực phẩm
  - Các Phương Pháp Lên Men Công Nghiệp
  - Hóa Sinh Thực Phẩm
  - Thí Nghiệm Các Công Nghệ Tiên Tiến Trong Công Nghiệp Thực Phẩm
  - Thí Nghiệm Các Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Công Nghệ Thực Phẩm (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống)
  - Thí Nghiệm Các Kỹ Thuật Tiên Tiến Trong Công Nghiệp Thực Phẩm (Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Thí Nghiệm Công Nghệ Lên Men (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống)
  - Thí Nghiệm Nước Quả (Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
  - Thực Hành Các Công Nghệ Tiên Tiến Trong Công Nghiệp Thực Phẩm
  - Tn Các Kỹ Thuật Hiện Đại Trong Cntp (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống)
  - Tn Công Nghệ Chế Biến Rau Quả (Công Nghệ Thực Phẩm Và Đồ Uống, Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm)
   
  Đề tài khoa học
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Tận dụng phụ phẩm trái thanh long để tạo sản phẩm giá trị gia tăng2020-2022Chủ nhiệmĐHQG loại C
  2.Sử dụng phụ phẩm ngành công nghiệp thực phẩm để sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm có giá trị gia tăng2020-2025Tham gia

  3.Nghiên cứu sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng từ vỏ và thịt quả cà phê2018-2020Tham giaĐHQG loại C
  4.Nghiên cứu sử dụng bã malt bia để thay thế một phần bột mì trong quy trình sản xuất bánh quy giàu chất xơ2018-2020Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  5.Nghiên cứu quá trình thủy phân và lên men đồng thời để thu nhận ethanol từ nguyên liệu giàu cellulose sử dụng nấm men cố định trong gel alginate2016-2017Chủ nhiệmĐHQG loại Cx
  6.Nghiên cứu sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ cám gạo đã tách lipid2015-2017Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  7.Nghiên cứu thu nhận lipid và protein đậm đặc từ hạt chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) và khả năng ứng dụng2014-2016Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  8.Nghiên cứu sản xuất bột hòa tan giàu polyphenol từ trà tươi và ứng dụng chế biến một số sản phẩm thực phẩm2013-2014Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  9.Nghiên cứu vi bao chất béo và trích ly chất đạm có hỗ trợ của sóng siêu âm từ hạt bí ngô (Cucurbita pepo L.)2013-2015Tham gia

  10.Nghiên cứu cố định nấm men trên một số chất mang thực vật giàu cellulose và ứng dụng để lên men sản xuất ethanol2012-2014Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  11.Nghiên cứu khả năng tái sử dụng nấm men cố định trên các loại chất mang alginate và Bacterial Cellulose (BC) vào quá trình lên men chính rượu vang nho2011-2012Tham giaCơ sởx
  12.Ứng dụng sóng siêu âm trong công nghệ sản xuất nước quả để nâng cao hiệu suất thu hồi chất chiết (nho, dứa)2010-2012Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  13.Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men rượu vang nho sử dụng nấm men cố định trên chất mang Cellulose VK2010-2011Chủ nhiệmCơ sởx
  14.Ứng dụng sóng siêu âm để nâng cao chất lượng dịch quả sơri2009-2010Tham giaCơ sởx
  15.Nghiên cứu cố định nấm men vang trên Biocellulose (BC)2008-2009Chủ nhiệmCơ sởx
  16.Nghiên cứu chế biến một số loại trái cây 2006-2008Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
  17.Khảo sát ảnh hưởng các yếu tố công nghệ đến động học quá trình lên men rượu vang sử dụng nấm men cố định trong gel alginate2005-2007Chủ nhiệmCơ sởx
  18.Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản bánh pía2003-2004Chủ nhiệmCơ sởx
  19.Nghiên cứu quá trình nấu dịch nha trong sản xuất bia từ những nguyên liệu không truyền thống2002-2003Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Tran, T.T.T., Ton, N.M.N., Le, N.D.D. and Le, V.V.M. Addition of brewing spent grains from malt and rice adjunct to the formulation of high fiber biscuit: effects of particle size of brewing spent grains on the product quality. Food Research - 4 (5), 1480-1486 (2020) -ISBN/ISSN: ISBN/ISSN: 2550-2166
  2.Si Nhat Nguyen, Thi Cam Tu Ngo, Thi Thu Tra Tran, Nu Minh Nguyet Ton, Van Viet Man Le. Pasta from cellulase-treated wheat bran and durum semolina: Effects of vital gluten addition and/or transglutaminase treatment.. Food Bioscience - 38, 100782, (2020) -ISBN/ISSN: -ISBN/ISSN: 2212-4292
  3.ThiThuTraTran, NuMinhNguyetTon, ThanhTrietNguyen, VanVietManLe, DishnuSajeev, M.WesSchilling, ThuT.N.Dinh. Application of natural antioxidant extract from guava leaves (Psidium guajavaL.) in fresh pork sausage . Meat Science - 165, 1-7 (2020) -ISBN/ISSN: 0309-1740
  4.Ly H.L., Tran T.M.C., Tran T.T.T., Ton N.M.N and Le V.V.M.. Application of ultrasound to protein extraction from defatted rice bran. International food Research Journal - Vol 25 (2), 695-701 (2018) -ISBN/ISSN: 1985-4668 (Food science Q3)
  5.Toan Thuc Pham, Thi Thu Tra Tran, Nu Minh Nguyet Ton, Van Viet Man Le. Effects of pH and salt concentration on functional properties of pumpkin seed protein fractions. Journal of Food Processing and Preservation. Journal of Food Processing and Preservation - 41 (4), 1-11 (2017) -ISBN/ISSN: 1745-4549 (Food science Q2)
  6.Thi Xuan Mai CO, Ngoc Tu HOANG, Thi Thu Tra TRAN, NU Minh Nguyet TON, Van Viet Man LE. Comparison of enzyme-assisted and ultrasound-assisted extraction of albumin from defatted rambutan (Nepheliun lappaceum L.) seed. Chiang Mai Journal of Science - 44 (3), 891 - 903 (2017) -ISBN/ISSN: 0125-2526 (Biochemistry Q3)
  7.Le T.H., Tran T.M.V., Ton N.M.N., Tran T.T.T., Huynh T.V., Nguyen T.N.. Combination of whey protein and carbohydrate for microencapsulation of pumpkin (Cucurbita spp.) seed oil by spray-drying. International Food Research Journal - 24(3) , 1227-1232 (2017) -ISBN/ISSN: 1985-4668 (Food science Q3)
  8.Ton, N.M.N., Tran, T.T.T. and Le, V.V.M.. Microencapsulation of rambutan seed oil by spray drying using different protein preparations. International Food Research Journal - 23 (1), 123-128 (2016) -ISBN/ISSN: 1985-4668 (Food science Q3)
  9.Huynh Thanh Hai VUONG, Ngoc Minh Chau TRAN, Thi Thu Tra TRAN, Nu Minh Nguyet TON, Van VietMan LE. Effects of pH and salt concentration on functional properties os rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed albumin concentrate. International Journal of Food Science and Technology - 2-2016, (2016) -ISBN/ISSN: 1365-2621 (Foos science Q1)
  10.Gia Loi Tu, Thi Hoang Nga Bui, Thi Thu Tra Tran, Nu Minh Nguyet Ton and Van Viet Man Le. Comparison of Enzymatic and Ultrasonic Extraction of Albumin from Defatted Pumpkin (Cucurbita pepo) Seed Powder. Food Technology and Biotechnology - 53 (4), 479-487 (2015) -ISBN/ISSN: 1330-9862 (Food science Q3) thuộc Scopus
  11.Ton, N.M.N., Le, V.V.M.. Application of immobilized yeast in bacterial cellulose to the repeated batch fermentation in wine-making. Internationa Food Research Journal - 18 (3), 59-63 (2011) -ISBN/ISSN: 2231 7546 (Food science Q3) thuộc scopus
  12.Ton, N.M.N., Nguyen, M.D., Pham, T.T.H.. Le, V.V.M.. Influence of initial pH and sulfur dioxide content in must on wine fermentation by immolilized yeast in bacterial cellulose. International Food Research Journal - 17 (3), 59-65 (2010) -ISBN/ISSN: 2231 7546 (Food science Q3) thuộc scopus
  13.Nguyen, D. N., Ton, N. M. N., Le, V. V. M.. Optimization of Saccharomyces cerevisiae immobilization in bacterial cellulose by ‘adsorption- incubation’ method. International Food Research Journal - 16, 59-64 (2009) -ISBN/ISSN: 2231 7546 (Food science Q3)
  Tạp chí trong nước
  14.Trần Thị Thu Trà, TrầnMinh Khánh, Tôn NữMinh Nguyệt, Lê Văn ViệtMẫn. Kết hợp enzyme cellulase và pectinase để tăng khả năng trích ly các hợp chất polyphenol từ vỏ và thịt quả cà phê. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ - 4(2), 968-976 (2021) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  15.Võ Tấn Phát, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt. Sử dụng bã cơm dừa để thay thế một phần bột mì trong sản xuất bánh bích quy giàu chất xơ. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kĩ thuật và Công nghệ - 4(2), 977-985 (2021) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  16.Đỗ Thị Ý Nhi, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà, Lê Văn Việt Mẫn. Trích ly các hợp chất phenolic từ lá cóc (Spondias mombin) và bổ sung dịch trích vào sản phẩm patties gà để hạn chế quá trình oxy hóa lipid. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1/2020, 100-107 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  17.Lê Cao Linh Chi, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lê Văn Việt Mẫn. Sử dụng hỗn hợp bột mì và bã malt để làm bánh quy giàu chất xơ: ảnh hưởng của kích thước hạt bã malt đến chất lượng sản phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (ĐH Đà nẵng) - 18(1), 37-42 (2020) -ISBN/ISSN: ISBN/ISSN: 1859-1531
  18.Lâm Thị Ngọc Châu, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữa Minh Nguyệt, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lê Văn Việt Mẫn. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ bã malt và bột mì đến chất lượng bánh quy giàu chất xơ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 22/2019, 72-79 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  19.Nguyễn Sĩ Nhật, Ngô Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Nghiên cứu sử dụng cám lúa mì thay thế một phần bột mì trong sản xuất mì pasta giàu chất xơ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Kỳ 2 - tháng 5/2019, 33 - 40 (2019) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  20.Nguyễn Thanh Sơn, Lê Ngọc Trân, Trần Thị Thu Trà, Tôn Mữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Sử dụng dịch trích từ lá ổi để hạn chế quá trình oxy hóa chất béo trong lạp xưởng. Tạp chí Hóa học - 56 (6E1), 61-67 (2018) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  21.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Phan Thị Kiều Linh, Hà Huy Khoa, Lê Văn Việt Mẫn. Sử dụng nấm men Kluyveromyces marxianus cố định trong gel alginate trong quá trình thủy phân và lên men đồng thời sinh khối bột thân chuối để thu nhận ethanol. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - 3+4/2018, 160-167 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  22.Phan Nhat Duong, Tran Thi Thu Tra, Ton Nu Minh Nguyet, Le Van Viet Man. Enzymatic treatment of java plum (Syzygium cumini) mash in the extraction of juice with high antioxydant level. Tạp chí Hóa Học - 55 (5e34), 440-444 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  23.Lê Hồng Loan, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Enzymatic extraction of protein from defated rice bran. Vietnam journal of chemistry - 55 (3e), 65-70 (2017) -ISBN/ISSN: 2525-2321
  24.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Mai Thị Hồng Diễm, Lê Văn Việt Mẫn. Tiền xử lý bột thân chuối bằng acid hoặc kiềm nhằm mục đích thu nhận bioethanol: ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến hiệu quả quá trình tiền xử lý. Phát triển Khoa học và công nghệ - Tập 20 số K7-2017, 66-73 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  25.Cao Thị Chuyên, Nguyễn Thanh Nam, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ cám gạo đã tách dầu và bột mì đến tính chất hóa lý bột nhào và chất lượng bánh quy giàu xơ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 315 (12), 52-58 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  26.Nguyen Tra My, Tran Thi Thu Tra, Ton Nu Minh Nguyet, Le Van Viet Man. Enzymatic extraction of Indian coffee plum (Flacourtia Jangomas) juice with high antioxydant level. Journal of chemistry – Tạp chí Hóa học - 55 (4E23), 331 – 335 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  27.Lê Tấn Hoàng, Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Vi bao dầu hạt bí ngô bằng phương pháp sấy phun: so sánh khả năng vi bao của các chế phẩm protein. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 9 (1), (2016) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  28.Le Tan Hoang, Ton Nu Minh Nguyet, Tran Thi Thu Tra, Le Van Viet Man. Spray-Drying for Microencapsulation of Pumpkin (Cucurbita spp.) Seed oil with sodium caseinate and carbohydrates. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật - 108, 120-124 (2015) -ISBN/ISSN: 2354-1083
  29.Nguyen,T.H; Tran,N.P.D.; Le,Q.A.; Ton, N.M.N.; Tran, T.T.T., Le,V.V.M. . Vi bao dầu hạt chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) với whey protein và carbohydrate bằng phương pháp sấy phun. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 16, 62 - 68 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-4581
  30.Nguyễn,T.H; Tôn, N.M.N; Trần, T.T.T.; Huỳnh T.V.; Quãng S.P.; Nguyễn T.H; Lê V.V.M.. Effect of core/wall ratio and solid content in feed emulsion on the microencapsulation of rambutan seed oil by spray drying. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 53 (2A), 72 -77 (2015) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  31.Ton Nu Minh Nguyet, Le Van Viet Man. Stoichiometry of yeast growth and metabolite formation in wine fermentation with the free and immobilized cells. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 51 (5B), 155-160 (2013) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  32.Lại Quốc Đạt, Ngô Thanh An, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Thụy Trà My. Quá trình sấy phun để sản xuất bột màu vàng từ quả dành dành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 51 (6A), 302 - 307 (2013) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  33.Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Vũ Thụy Anh Thy. Cải thiện chất lượng sản phẩm cơm ăn liền bằng chế phẩm Termamyl. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 50 (3A), 278-282 (2012) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  34.Ton Nu Minh Nguyet, Le Ngoc Lieu, Nguyen Thi Hien Luong, Le Van Viet Man. Effect of initial sulfur dioxyde content of must on kinetics of wine fermentation, using yeast immobilized in Ca-alginate gel. Tạp chí phát triển Khoa học công nghệ - Tập 11 - tháng 9/2008, (2008) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  35.Ton Nu Minh Nguyet, Nguyen Thi Hien Luong, Le Ngoc Lieu, Le Van Viet Man. Influence of initial tannin concentration on the kinetics of wine fermentation using yeast cells immobilized in bacterial cellulose. Tạp chí phát triển Khoa học công nghệ - Tập 11 - tháng 12/2008, (2008) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  36.Tôn Nữ Minh Nguyệt,Trần Thị Thu Trà, Trần Hải Thu Yến. Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi. Tạp chí phát triển Khoa học công nghệ - Tập 11 - tháng 8/2008, (2008) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  37.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đào Văn Hiệp. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột chanh dây. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Tập 9 - tháng 6/2006, (2006) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  38.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Effect of utilization of microbial enzyme complex in mashing process from malt and sweet potato. Trong nước - Chuyên ngành - Tập 8 - tháng 10/2005, (2005) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  39.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Nguyễn Thị Cẩm Vi. Khảo sát quá trình lên men bia từ hỗn hợp nguyên liệu malt - khoai lang. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Tập 8 - tháng 12/2005, (2005) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  40.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Đỗ Quý Mai Khôi. Nghiên cứu phương pháp bảo quản bánh pía. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Tập 8 - tháng 6/2005, (2005) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  41.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Văn Nữ Ai Nhi. Application of commercial (fungamyl 800L and ceremix 2XL) mashing process from malt and sweet potato. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Tập 8 - tháng 10/2005, (2005) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  Hội nghị quốc tế
  42.Do Thi Thanh Loan, Tran Thi Thu Tra, Ton Nu Minh Nguyet, Le Van Viet Man. Enzymatic extraction of Star Gooseberry (Phyllathus acidus) juice with high antioxidant level. 3rd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology (ICCFB 2017) - HCM , 020032.1 – 020032 .7 (2017)
  43.Ton Nu Minh Nguyet, Nguyen Thi Hien Luong, Le Ngoc Lieu, Le Van Viet Man. Influence of initial sugar concentration on kinetics of wine fermentation using yeast cells immobilized in Ca-alginate gel. Proceeding of Asian Food Conference 2007 AFC2007 - Kuala Lumpur , (2007)
  44.Ton Nu Minh Nguyet, Le Ngoc Lieu, Nguyen Thi Hien Luong, Le Van Viet Man. Effect of initial pH value of must on kinetics of wine primary fermentation, using yeast immobilized in Ca-alginate gel. Proceeding of Asian Food Conference 2007 AFC2007 - Kuala Lumpur , (2007)
  45.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Lê Thị Cẩm Huyền. Study of pineapple fresh cut processing. Proceeding of Regional Symposium on Chemical Engineering - RSCE 2005 - Hà Nội , (2005)
  46.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Nguyễn Hữu Lê Quyên. Study of rice bran carbohydrate hydrolysis by microbial enzymes. Proceedings of the 8th Asean food conference AFC-3 - Hà Nội , (2003)
  47.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Phạm Ngọc Khánh. Study of wine fermentation from starfruit. Proceedings of the 8th Asean food conference AFC-3 - Hà Nội , (2003)
  48.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Nguyễn Thị Vân Anh. Effects of commercial Termamyl 120L on mashing process in malt -sweet potato brewing. Proceedings of the 8th Asean food conference AFC-3 - Hà Nội , (2003)
  Hội nghị trong nước
  49.Trần Thị Thu Trà, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn. Effects of ultrasonic treatment on the cellulolytic and xylanolytic activities of ultraflomax preparation. National Biotechnology conference - Hà Nội , 373-377 (2018)
  50.Tran Thi Thu Tra, Ton Nu Minh Nguyet, Le Van Viet Man. Use of soy protein isolate and carbohydrate for microencapsulation of rambutan seed oil by spray drying. Food innovation for Asian community development - HoChiMinh , 276-284 (2018)
  51.Ton Nu Minh Nguyet, Pham Tran Thuy Huong, Nguyen Minh Dung, Le Van Viet Man. Influence of initial tannin concentration in must on the kinetics of wine fermentation, using yeast immobilized in Ca-alginate gel. Báo cáo Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2009 - Thái Nguyên , (2008)
  52.Ton Nu Minh Nguyet, Le Ngoc Lieu, Nguyen Thi Hien Luong, Le Van Viet Man. Effect of initial sulfure dioxide content of must on kinetics of wine fermentation, using yeast immobilized in Ca-alginate gel. Báo cáo Hội nghị KH lần thứ 4 – Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm - Hà Nội , 387-390 (2008)
  53.Ton Nu Minh Nguyet, Nguyen Thi Hien Luong, Le Ngoc Lieu, Le Van Viet Man. Influence of initial sugar concentration on kinetics of wine fermentation using yeast cells immobilized in Ca-alginate gel. Báo cáo Hội nghị KH lần thứ 4 – Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm - Hà Nội , 383-386 (2008)
  54.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà, Trần Hải Thu Yến. Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít fresh-cut. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ lần 10 - Hồ Chí Minh , (2007)
  55.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đào Văn Hiệp. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun trong sản xuất bột chanh dây. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ lần 9 - Hồ Chí Minh , (2006)
  56.Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đinh Trần Nhật Thu, Nguyễn Đức Lượng. Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp carotenoid của nấm men Rhodotorula sp. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ lần 8 - Hồ Chí minh , (2002)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll