Tạ Thị Minh Ngọc

★☆☆☆☆ ( 2 đánh giá ) 877
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 25-02-1982
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học thực phẩm
   
  Đề tài khoa học
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất vi nang chứa các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học sử dụng trong sản xuất thực phẩm2013-2015Tham giaNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCNx
  2.Nghiên cứu công nghệ sản xuất vi nang sinh học sử dụng nấm men và ứng dụng trong tạo chất màu/ chất thơm dạng bột.2012-2017Chủ nhiệmBộ-ĐHQG-Sởx
  3.Nghiên cứu công nghệ vi nang bao gói dầu gấc đạt tiêu chuẩn thực phẩm2012-2012Tham giaNghiên cứu cơ bản-Bộ KHCNx
  4.Nghiên cứu công nghệ sản xuất chất thơm từ các chủng nấm men chuyển hóa chất béo (oleaginous yeast) ứng dụng trong công nghiện sản xuất thực phẩm2009-2011Tham giaBộ-ĐHQG-Sởx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Ta Doan Thanh, Lin Chiu-Yue, Ta Thi Minh Ngoc, Chu Chen-Yeon. Biohythane production via single-stage anaerobic fermentation using entrapped hydrogenic and methanogenic bacteria. Bioresource Technology - 300, 122702 (2020) -ISBN/ISSN: 0960-8524
  2.Ta Doan Thanh, Lin Chiu-Yue, Ta Thi Minh Ngoc, Chu Chen-Yeon. Biohythane production via single-stage fermentation using gel-entrapped anaerobic microorganisms: Effect of hydraulic retention time. Bioresource Technology - 317, 123986 (2020) -ISBN/ISSN: 0960-8524
  3.Ta Doan Thanh, Chiu Yue Lin, Chen Yeon Chu, Ta Thi Minh Ngoc. Performance characteristics of single-stage biohythane production by immobilized anaerobic bacteria.. Energetika - 64, 93–104 (2018) -ISBN/ISSN: 1822-8836
  4.Do Thi Thuy Le, Vu Nguyen Thanh, Phan Thi Hanh, Cao Hoang Lan, Ta Thi Minh Ngoc, Yves Wache, Nguyen Thi Hoai Tram. Traditional fermented sausage ‘Nem chua’ as a source of yeast biocatalysts efficient for the production of the aroma compound γ-decalactone. . International journal of food science and technology - 49, 1099-1105 (2014) -ISBN/ISSN: 1365-2621
  5.Ta, T. M. N., Cao-Hoang, L., Romero-Guido, C., Lourdin, M., Phan-Thi, H., Goudot, S., Marechal, P. A., and Wache, Y. A shift to 50 degrees C provokes death in distinct ways for glucose- and oleate-grown cells of Yarrowia lipolytica.. Applied Microbiology abd Biotechnology - 93, 2125-2134 (2012) -ISBN/ISSN: 1432-0614
  6.Romero-Guido C, Belo I, Ta TMN, Cao-Hoang L, Alchihab M, Gomes N, Thonart P, Teixeira JA, Destain J, Waché Y.. Biochemistry of lactone formation in yeast and fungi and its utilisation for the production of flavour and fragrance compounds.. Applied Microbiology and Biotechnology - 89, 535–547 (2011) -ISBN/ISSN: 1432-0614
  7.Ta TMN, Cao-Hoang L, Phan-Thi H, Tran HD, Souffou N, Gresti J, Marechal PA, Cavin JF, Waché Y.. New insights into the effect of medium-chain-length lactones on yeast membranes. Importance of the culture medium.. Applied Microbiology and Biotechnology - 87, 1089–1099 (2010) -ISBN/ISSN: 1432-0614
  Tạp chí trong nước
  8.Trần Hải Đăng, Đào Thị Kim Thoa, Tạ Thị Minh Ngọc . Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt và điều kiện đông tụ tới tính chất hình học của hạt vi nang chitosan - dầu gấc.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 12B, 62-64 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-4794
  9.Tạ Thị Minh Ngọc, Trần Hải Đăng, Trần Văn Thành . Microencapsulation of Gac oil in chitosan bead. . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 54, 451-457 (2016) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  10.Trần HĐ, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thái Ngà, Tạ Thị Minh Ngọc. Influence of adding agar-agar on encapsulation of Gac oil using gelatin in multi-emulsion method. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 52, 387-392 (2014) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  11.Trần Hải Đăng, Hoàng Ngọc Anh, An Thị Tươi, Lê Thiên Sa, Trần Văn Thành, Tạ Thị Minh Ngọc . Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp sấy phun. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 12, 51-55 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4794
  12.Trần Hải Đăng, Lê Thị Hà, An Thị Tươi, Tạ Thị Minh Ngọc . Effect of carrageenan addition in encapsulation of Gac oil using gelatin gelation method. . Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - số đặc biệt, 58-62 (2013) -ISBN/ISSN: 1895-2252
  13.Tạ Thị Minh Ngọc. Sản xuất chất thơm dẫn xuất từ carotenoids bằng công nghệ enzyme. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản - 2, 187 - 190 (2013) -ISBN/ISSN: 1895-2252
  14.Bùi Thị Hồng Phương, Tạ Thị Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Diệp, Đỗ Thị Thủy Lê, Phan Thị Hạnh, Wache Yves Nguyễn Thị Hoài Trâm. Study on biotransformation of carotenoids from different sources into aroma compounds during cooxidation using xanthine oxidase. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 50, 482-488 (2012) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  15.Trần Hải Đăng, Hồ Thị Thu Minh, Phạm Tường Vy, Tạ Thị Minh Ngọc . Influence of culture conditions on yeast membrane diffusion of hydrophobic compounds.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 50, 994 - 998 (2012) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  16.Trần Hải Đăng, Lê Ánh Nga, Tạ Thị Minh Ngọc . Dispersion of Gac oil in aqueous phase: effect of polymer and homogenous conditions.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 50, 988-993 (2012) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  17.Tạ Thị Minh Ngọc. Sinh tổng hợp lacton để sản xuất hương liệu sử dụng trong công nghệ thực phẩm. . Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - 2, 96-100 (2010) -ISBN/ISSN: 1895-2252
  Hội nghị quốc tế
  18.Ta TMN, Tran HD, Ho TTM and Tran-Nguyen VN. Impact of strain and culture conditions on beta-carotene encapsulation using yeast cells as micro-container. ENCAPSEA2017 - Nha Trang , 20-27 (2017)
  19.Huynh TL, Pham TL, Tran HD, Nguyen HN and Ta TMN. Yarrowia lipolytica producced from tuna head's sticckwater as micro-container for encapsulate Gac oil. ENCAPSEA2017 - Nha Trang , 86-92 (2017)
  20.Huynh TK, Tran, HD and Ta TMN. Production of Gac oil - Alginate bead using NeoDripper-V1 systems. ENCAPSEA2017 - Nha Trang , 47-51 (2017)
  21.Nguyen HV, Ta TMN, Hoang TTT, Tran HD, Vu TT, Lebrun M, Sarter S and Chu-Ky S. In vitro and in vivo antimicrobial activity of Litsea cubeba essential oil and its microencapsulation potential application in aquaculture and in food. ENCAPSEA2017 - Nha Trang , 63-70 (2017)
  22.Tran, H. D., Ho, T. T. M., Tran, N. V. N., and Ta, T. M. N. Impact of culture conditions on β-carotene encapsulation using Yarrowia lipolytica cells.. THE 3RD ICCFB2017 - Hồ Chí Minh , 020004 (2017)
  23.Lin CY, Ta DT, Chu CY and Ta TMN. Single-stage biohythane production via co-immobilized fermentative microoganisms. International conference on environmental technology and innovation - Hồ Chí Minh , 127-132 (2016)
  24.Ta TMN, Tran HD, Ho TTM and Tran-Nguyen VN. Use of Box-Behnken design to investigate beta-carotene encapsulation in yeast cell. XXIII International conference on Bioencapsulation - Delf , 114-115 (2015)
  25.Tran HD, Dao TKT, Do XL and Ta TMN. Impact of alkaline solution on Gac oil chitosan bead formation. XXIII International conference on Bioencapsulation - Delf , 122-123 (2015)
  26.Ta TMN, Tran HD, Ho TTM, and Pham TV . Encapsulation of b-carotene in yeast: influence of culture condition. XXI International conference on Bioencapsulation - Berlin , 192-193 (2013)
  27.Tran HD, An TT, Tran VT and Ta TMN. Microencapsulation of Gac oil in chitosan bead. XXI International conference on Bioencapsulation - Berlin , 194-195 (2013)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll