Quãng Sanh Phong

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 433
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 04-06-1981
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính: Hóa học và Kỹ thuật Thực phẩm
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Phong Sanh Quang, Truc Thanh Thi Le, Van Viet Man Le. OPTIMIZATION OF ULTRASONIC TREATMENT OF APPLE (MALUS DOMESTICA) MASH IN THE EXTRACTION OF JUICE WITH HIGH ANTIOXIDANT LEVEL. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN) - 4, 18-21 (2014) -ISBN/ISSN: 2250-3021
  Tạp chí trong nước
  2.N. T. Hong, T. N. M. Nguyet, T. T. T. Tra, H. T. Viet, Q. S. Phong, N. T. Nguyen, L. V. V. Man. Effects of core/wall ratio and solid content in feed emulsion on the microencapsulation of rambutan seed oil by spray-drying. Tạp chí Khoa học công nghệ - số 53, 72 (2015) -ISBN/ISSN:
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll