Phan Thanh Lâm

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 521
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 1988
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  I. Các hướng nghiên cứu chính:

  - Đánh giá ảnh hưởng tái sử dụng nước thải cao su và chăn nuôi cho tưới cây đến chất lượng nước ngầm
   
  II. Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Đánh giá ảnh hưởng của bùn lơ lửng và tốc độ xáo trộn đến quá trình chuyển hóa nitơ trong nước sông Đồng Nai

  2015-2015

  Chủ nhiệm

  Trường - Care

  2.

  Ảnh hưởng của nước biển dâng đến tính chất cơ lý của trầm tích holocen khu vực Tp. Hồ Chí Minh và tác động đến ổn định công trình

  2015-2016

  Tham gia

  Trường

  3.

  Ô nhiễm As trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và giải pháp"

  2015-2016

  Tham gia

  Trường

  4.

  Đánh giá khả năng và phương pháp bón tối ưu trong việc tái sử dụng bùn sau hầm ủ biogas cho ruộng lúa quy mô pilot

  2014-2014

  Tham gia

  Trường

  5.

  Đánh giá độc tính của quá trình sử dụng nước tái sinh đến môi trường đất trồng cây công nghiệp lâu năm

  2013-

  Tham gia


  6.

  Đánh giá hiệu quả sử dụng bùn biogas quy mô pilot và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

  2013-2013

  Tham gia


  7.

  Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn địa phương về tái sử dụng nước thải sau xử lý của ngành chế biến mủ cao su thiên nhiên và ngành chăn nuôi để tưới cây

  2012-2014

  Tham gia

  Tỉnh - Thành phố

  8.

  Đánh giá tiềm năng và đánh giá năng lượng trong tái sử dụng sinh khối chất thải nông nghiệp

  2012-2012

  Tham gia


   
   
  III. Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  Lam Thanh Phan, Heidemarie Schaar, Ernis Saracevic, Jörg Krampe, Norbert Kreuzinger. Effect of ozonation on the biodegradability of urban wastewater treatment plant effluent. Science of the Total Environment - 812(2022), (2022) -ISBN/ISSN: 0048-9697

  2.

  Lam T. Phan, Heidemarie Schaar, Daniela Reif, Sascha Weilguni, Ernis Saracevic, Jörg Krampe, Peter A. Behnisch, and Norbert Kreuzinger. Long-Term Toxicological Monitoring of a Multibarrier Advanced Wastewater Treatment Plant Comprising Ozonation and Granular Activated Carbon with In Vitro Bioassays. Water - 13(22), (2021) -ISBN/ISSN: 2073-4441

  Tạp chí trong nước

  3.

  Dang Hoang Thanh Son, Tran Tien Khoi, PHan Thanh Lam, Nguyen Nhat Huy, Nguyen Phuoc Dan. Nitrogen and natural oragnic matters removal using a Lab-Scale Biofilter to minimize chlorine demand for Tan Hiep water treatment plant. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 53 - Số 5A, 58-65 (2015) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  4.

  Tran Cuong, D. H. Q. Anh, Nguyen Phuoc Dan, Tran Tien Khoi, Phan Thanh Lam, P. T. N. Tu, N. N. Huy. Study on the application of potassiumpermanganate as a coagulation aid and an alternative pre-oxidant to chlorine for iron and manganese removal at Tan Hiep water treatment plant. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 53 - Số 5A, 66-73 (2015) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  5.

  Phan Thanh Lam, Nguyen Tan Phong. Monitoring of water quality and Effect of suspended sediment and flow speed velocity on nitrogen transformation of Saigon river. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 53 - Số 5A, 74-80 (2015) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  6.

  Đặng Vũ Xuân Huyên, Phan Thanh Lâm, Phạm Hoàng Lâm, Đặng Vũ Bích Hạnh, Nguyễn Phước Dân. Nghiên cứu ảnh hưởng của tái sử dụng nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên cho tưới tiêu đến chất lượng nước ngầm ở Bình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Tập 51 - Số 5C, 683-690 (2013) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  Hội nghị quốc tế

  7.

  Phan Thanh Lam, Truong Anh Tuan, Tran Hong Duc, Nguyen Tan Phong. Interaction of Nitrogen and Suppended Sediment on Wtaer Quality of Sai Gon river. The 8th Regional Conference on Chemical Engineering (RCChE) - Hà Nội , 313 (2015)

  8.

  Truong Anh Tuan, Tran Hong Duc, Phan Thanh Lam, Nguyen Tan Phong. Evaluation the Effect of Clay Particle and Flow Speed Velocity on Nitrogen Transformation of Freshwater System. The 8th Regional Conference on Chemical Engineering (RCChE) - Hà Nội , 309 (2015)

  9.

  Dang Vu Xuan Huyen, T.T.B.Huyen, L.D.Phuong, Phan Thanh Lam, D.V.B.Hanh, N.P.Dan. Assessment of the changes of soil texture and structure in irrigation with reclaimed water. 2015 International conference on Environmental Quality concern, Control and Conservation - Kaohsiung , (2015)

  10.

  Phan Thanh Lam, Dang Vu Xuan Huyen, Dang Vu Bich Hanh, Nguyen Phuoc Dan. Model of pollutants transmission in reuse wastewater for irrigation on rubber tree – Binh Duong province. UK- Vietnam workshop on Innovation in Chemical Engineering for Sustainable Environment - Ha Noi , 3.7 (2015)

  11.

  Dang Vu Xuan Huyen, Phan Thanh Lam, Dang Vu Bich Hanh, Nguyen Phuoc Dan. Assessment of Treatment Removal of Slow - Rate Land Treatment for Piggery and Latex Wastewaters. 2nd International Doctoral Symposium with Partner University - Hokkaido , (2013)

  12.

  Phan Thanh Lam. Determination of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Water from Canal and Drinking Water Treatment Plants (DWTPs) in Ho Chi Minh City, Vietnam. 2011 International Symposium and Annual Meeting of the KSABC - Jeju , (2011)

  Hội nghị trong nước

  13.

  Tran Cuong, D.H.Q.Anh, N.P.Dan, T.T.Khoi, P.T.Lam, P.T.N.Tu, N.N.Huy. Study on the application of potassium permanganate as a coagulation aid and an alternative pre-oxidant to chlorine for iron and manganese removal at Tan Hiep water treatment plant . Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 - Phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - TP. Hồ Chí Minh , 96 (2015)

  14.

  Dang Hoang Thanh Son, Tran Tien Khoi, Phan Thanh Lam, Nguyen Phuoc Dan. Application of Biofilter in Laboratory treant Nitrogen and Natural organic matter (NOMs) to minimize Chlorine dose for Tan Hiep factory. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 – Phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - TP. Hồ Chí Minh , 41 (2015)

  15.

  Phan Thanh Lam, Dang Vu Xuan Huyen, Dang Vu Bich Hanh, Nguyen Phuoc Dan. Proposed Recycle water quality regulation for Rubber tree irrigation. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 – Phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - TP. Hồ Chí Minh , 42 (2015)

  16.

  Phan Thanh Lam, Nguyen Tan Phong, Julien Némery. Monitoring of water quality and effect of suspended sediment and flow speed velocity on nitrogen transformation of Saigon river. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 – Phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - TP. Hồ Chí Minh , 92 (2015)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll