Nguyễn Thiện Hải

( 142 đánh giá ) 1843
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1968
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:PGS.TS.
Cơ quan công tác:Trường Đại học Y dược TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Dược học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll